Navigace: Vladimír Slavík > Komise rady

Komise rady

 

Tyto komise jsou poradními a iniciativními orgány rady. Podle § 122 zákona o obcích předkládají svá stanoviska radě obce.

V Hrabové je již od roku 1998 zřizována komise pro výstavbu, dopravu a ekologii.  Její členové se svými návrhy podíleli v těchto oblastech na mnoha významných návrzích. Od roku 2016 jsou zápisy z jednání této komise zveřejňovány  na webových stránkách MOb.

V tomto volebním období se komise VDE poprvé sešla 8. 12. 2022 pod vedením Martina Krejčíčka  a ve složení Jana Batelková, Adam Hrabovský, Tomáš Konečný, Jiří Koritár, Milan Kratochvíl, Jiří Kubečka, Jiří Skalský a Iva Vinklerová. Za uplynulých 15 měsíců přinesla řadu návrhů a řešení.

Bohužel, k některým poměrně významným se rada městského obvodu nevyjádřila.  Jde o následující:

-Na svém zasedání dne 25.1. 2023 komise doporučila zajistit pasportizaci zeleně podél ulice Domovské a K Pilíkům. Příslušné usnesení rady však nebylo přijato.

-Na tomto zasedání komise VDE rovněž doporučila zpracovat seznam místních komunikací podle stavu a vytíženosti a na tomto základě postupovat s jejich opravami. Ani k tomuto návrhu se rada formou usnesení nevyjádřila.

-Na svém zasedání dne 29.3. 2023 komise doporučila opatřit místní komunikaci K Pilíkům dopravním značením, které by povolilo vjezd a výjezd motorových vozidel pouze vlastníkům zdejších pozemků. Ani tomuto doporučení nevěnovala rada svou pozornost.

Jak si to mají členové této komise a občané, kteří sledují její činnost vysvětlit?  Proč rada rozhodla zřídit tuto komisi, následně její činnost i financovat, a pak ignorovat některá její významná  doporučení?

Sobota, 30. března 2024         V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma