Navigace: Vladimír Slavík > Komise RMOb v době koronovirové

Komise RMOb v době koronovirové

 

Rada MOb Hrabové si zřídila  po volbách v roce 2018 úctyhodný počet 7 komisí, což je jistě chvályhodné. Ale v letošním roce nastaly následkem koronovirové pandemie komplikace. Některé komise musely přerušit svou činnost. Je to komise pro děti a mládež, komise kulturní, pro občanské záležitosti a  komise zdravotní. Základem jejich činnosti jsou volnočasové aktivity, přednášky, besedy, sportovní a kulturní akce, které  nyní nelze konat.

Ale zbývajícím komisím nic nebrání, aby fungovaly i v této  složité době. V činnosti pokračuje pouze komise výstavby, dopravy a ekologie, schází se často, naposled 22.7.2020.

Zcela pasivní je komise bytová. Soudím tak alespoň podle zápisů, zveřejňovaných na webových stránkách MOb.  Ten poslední je z 22.10.2019.  Stále neexistuje koncepce modernizace bytového fondu, bez které nelze vypracovat časový harmonogram oprav. A nejde pouze o opravy, ale také o zateplení obvodových plášťů, rekonstrukci vytápění, a  o další modernizaci, možná i o instalaci elektrovoltaických střešních panelů, rekuperaci tepla, recyklaci užitkové vody, využití vody dešťové atd. Je načase, aby se tímto problémem zabývalo zastupitelstvo a „přinutilo“ v této věci  RMOb ke větší aktivitě. Vzhledem ke stáří bytového fondu, který je tvořen extrémním počtem bytů,  je to problém, který není možno stále odkládat. V obecních bytech bydlí cca 600 zdejších občanů, což je hodně, a nejsou všichni se svým bydlením spokojeni. 

Problematická je komise povodňová. Ta se neschází vůbec! Možná, že její zřízení bylo zbytečné, mnohé městské obvody ji nemají a nevadí jim to.

Na závěr si dovolím poznámku ke komisi výstavby, dopravy a ekologie. Citelně postrádá odborníka – stavbaře a současně legislativce.  Občana, který by dovedl odborně  posuzovat dopravní, bytové, průmyslové a další stavby, a to při respektování platné legislativy. Komise také nemá nikoho, který by mohl kvalifikovaně se vyjadřovat k územnímu plánu a k veřejným zakázkám.  To je velmi slabé místo této komise a také příčina mnohých současných problémů Hrabové.

13.10.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma