Navigace: Vladimír Slavík > Komunální volby 2018

Komunální volby 2018

Počínaje loňským rokem začal v České republice maraton, který potrvá až do roku 2027. Co rok, to volby! Letošní rok – 2018 –  bude zvlášť náročný. Občané, kterým není lhostejné veřejné dění, se musí letos vydat k urnám dokonce hned čtyřikrát. Lednovou volbu prezidenta již máme za sebou, na podzim, konkrétně v říjnu nás čekají dvě kola voleb do Senátu ČR, přičemž to první z nich bude spojeno s důležitými volbami komunálními.

Svobodné volby jsou základním předpokladem pro demokratický způsob vytváření státních orgánů. Jejich prostřednictvím přenáší lid svou svrchovanost  na zastupitelské sbory, legitimuje je k výkonu ústavně zakotvených  pravomocí. To se týká i komunální úrovně – také v obcích, tedy v územně samosprávných celcích, musí být  naplněna zásada obsažená v  Listině základních práv a svobod: „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“

Komunální volby v letošním roce budou pro budoucnost Hrabové klíčové. Řadu let se v Hrabové mluví o nevyhovujícím stavu mateřské školky, o spíše slabší úrovni naší základní školy, palčivá je pro občany otázka parkování, stále nám chybí společné kulturní prostory pro pořádání akcí. Nevyhovující jsou prostory praktického lékaře patřící spíše do minulého století. Občané trpí předimenzovanou dopravou, zejména nákladními automobily, která je mnohdy příčinou ohrožení našich spoluobčanů při přecházení vozovky.

V katastru naší obce  se vysazují stovky stromů bez jakékoliv dlouhodobé koncepce, která by umožnila vytvoření oddechových zón pro obyvatele. Jasná není ani budoucnost nádrží – hrabovských Pilíků, z kterých by mohla vzniknout výjimečná odpočinková zóna. Problematická bude jistě otázka financování rekonstrukcí velkého množství obecních bytů a prostor atd.

Za velmi potřebné považuji rovněž lepší informování spoluobčanů nejen o činnosti jednotlivých zastupitelů, ale i o činnosti všech výborů a komisí. K základním úkolům pro budoucí zastupitele rovněž řadím schválení skutečného data založení naší obce před 750 lety na podkladě současného historického vědeckého poznání.

V našem obvodu rok od roku roste počet obyvatel. Cením si snahy pana starosty Igora Trávníčka zapojit do debaty o  problémech Hrabové také občany.

Pokud však chceme, aby nebyla v blízké budoucnosti pouhou noclehárnou, ale i domovem se vším, co k tomu patří, včetně zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity příslušníků všech generací, bude nezbytné, aby nově zvolení zastupitelé obce přešli od slov k činům. Pro tento nezbytný krok bude třeba hledat alternativu – nové zastupitele s aktivním zájmem o budoucnost Hrabové a s chutí nápady dotáhnout až k jejich realizaci.

 

8.2.2018.   Profesor G.    

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma