Navigace: Vladimír Slavík > Komunikační schopnosti našich zastupilelů

Komunikační schopnosti našich zastupilelů

 

Nevím jak kdo, ale já si představuji, že  každý zastupitel by měl mít potřebu komunikovat se svými voliči. Možná, že má představa je příliš idealistická, ale na místě  zastupitele bych tuto potřebu měl.

Před volbami sepisuje každý volební subjekt svou kandidátní listinu, na které je patnáct jmen potenciálních zastupitelů. Předpokládám, že každý z těchto patnácti  občanů je si vědom v případě zvolení do zastupitelstva  své zodpovědnosti. Bude  rozhodovat o významných obecních záležitostech. A také mu vznikne povinnost  informovat o svých  postojích  a činech ty, kteří mu dali  u voleb svůj hlas. Není to povinnost zákonná, ale morální. 

V dnešní době to je poměrně snadné. Existují informační prostředky, které to umožňují. V současné době to jsou sociální sítě, konkrétně  Hrabova.info  a dvě skupiny FB.

Občan Hrabové  se tam dozvídá  různé důležité i méně důležité informace. Je pro mne záhadou, proč tyto možnosti nevyužívají i zastupitelé. Aby své  voliče informovali o svých aktivitách, o svých záměrech  a uskutečněných činech.

Ze současných patnácti zastupitelů využívá této možnosti především Ing. Radek Orkáč, někdy až přespříliš. Občas  se ozve i pan starosta, paní místostarostka, pan Mirek Houžvička a pan Milan Slíva.  Zastupitel pan Skalský informuje veřejnost o svých aktivitách prostřednictvím zápisů komise VDE. Ostatní zastupitelé nepokládají  komunikaci s veřejností  za potřebnou. Ani ti, kteří mají funkci ve výborech a komisích.

A  to je z jejich strany veliká chyba. Vždyť  občané mají právo sledovat aktivitu svých zastupitelů, a to nejen občas na jednáních zastupitelstva.

Marně se snažím zjistit příčiny tohoto stavu. Když chápou svou povinnost komunikace někteří, tak proč ne všichni?  Třeba pan  Šimůnek  v záležitosti bytové komise, Nebo pan Dolejška, pan  Balušek a paní Kelnarová v záležitostech jím svěřených Radou.  Neznámé jsou názory a postoje k důležitým místním událostem zastupitelů  Kopitzové, Pospěcha, Strnišťové, Ospalíkové, Rundta, Gromnice a dalších.

Vždyť  všichni z uvedených místních politiků  mají doma počítač  a sdělit svůj názor na aktuální události nevyžaduje příliš mnoho času..  Asi žádný názor nemají, a proto mlčí. Pokud je tomu tak, pak se musíme u příštích voleb polepšit a do zastupitelstva zvolit občany s přínosnějšími názory a lepšími komunikačními  schopnostmi. 

5.9.2020     V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma