Navigace: Vladimír Slavík > Končí další volební období

Končí další volební období

 

Od roku 1990 již uběhlo 8 volebních období. Některá byla úspěšná více, některá méně. V těch úspěšnějších se opravovaly všechny významné místní komunikace, stavěla se kanalizace, opravily se fasády bytových domů na Šídlovci, byla provedena plynofikace obce, byl likvidován struskový odval VŽ, opravily se chodníky přestavěly se ubikace Šrobárova 22 na byty, postavil se DPS na Bělské ulici. V tom končícím volebním období  se postavila nová, moderní školka, kulturní dům a rozšířil se hřbitov.

Jaké jsou plány pro další období? Bude to sportovní hala, nová hasičská zbrojnice, dostavba kanalizace, úprava „Srdce Hrabové“, dostavba páteřní cyklostezky Šídlovec – Statek, vybudování rekreačního areálu  Pilíky, modernizace bytových domů na Šídlovci?

Současné zastupitelstvo mohlo rozhodnout alespoň o některém z těchto záměrů  a připravit pro něj projektovou dokumentaci. Tím by se významně urychlila jeho realizace. Bohužel se tak nestalo.

V roce 2021 se hojně diskutovalo o stavbě sportovní haly. V Hrabovských listech č. 1 byl na toto téma článek  Daniela Nováčka se stanoviskem TJ Sokol, v Hrabovských listech č. 6 studie přestavby  tělocvičny ZŠ na sportovní halu, v Hrabovských listech č. 8 anketa zastupitelů k této přestavbě. Vznikly dvě alternativy a každá má své zastánce i odpůrce:  stavět v areálu TJ Sokol nebo modernizovat tělocvičnu ZŠ?

Modernizace tělocvičny ZŠ  by byla přínosem zejména pro  školní děti. Ty po stránce tělesné velmi utrpěly pandemií covidu.  Modernizací tělocvičny  by vznikly podmínky pro nové druhy sportu, mohla by vznikat družstva a soutěže dětských školních družstev by se mohly konat i v této nové tělocvičně. V té nynější z roku 1957 to není možné.

Ale v roce 2022 vše utichlo, o sportovní hale  se přestalo diskutovat. Proč o jedné z uvedených možností nerozhodlo zastupitelstvo? Jako by se bálo své zodpovědnosti.

V případě, že by se rozhodlo o modernizaci školní tělocvičny, mohl již nyní existovat kompletní  projekt, a možná i stavební povolení.

24. 8. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma