Navigace: Vladimír Slavík > Konec mateřské školky na Příborské ulici

Konec mateřské školky na Příborské ulici

V srpnových Hrabovských listech pan starosta občanům Hrabové  oznámil, že se z původních budov  školky na ulici Příborská a Viktora  Huga přemísťuje vnitřní vybavení do nové budovy školky, která bude slavnostně otevřena 27. srpna.

Doposud se nevědělo, zdali  po zrušení MŠ na ul. V Huga bude  na Šídlovci nadále fungovat školka na ul. Příborské. Určitě by to uvítali rodiče zde bydlících malých dětí, a to především  z praktických důvodů.  Jde o docházkovou vzdálenost a s tím spojené časové úspory.

Asi existují  závažné důvody, které  neumožňují zachování  této  MŠ. Je škoda, že  tyto nebyly  podrobně vysvětleny, třeba na stránkách Hrabovských listů. Kompetentní osobou pro vysvětlení  by byl pan starosta  Igor Trávníček nebo paní ředitelka  Mgr. Alica Strnišťová.

Je skutečností, že  požadavek na zachování  školky na Příborské ulici pro děti ze Šídlovce  nebyl pojat v roce 2018 do volebních programů místních volebních stran.  Výjimkou byl volební  program volební strany Starostové a nezávislí – KPH. Bohužel, zastupitel MUDr. Rostislav Gromnica,  zvolený za tuto stranu do zastupitelstva,  nevyvinul žádné úsilí pro splnění tohoto volebního slibu.

Podle kroniky vznikla školka na Šídlovci brzy po ukončení výstavby 1. etapy tohoto sídliště, konkrétně v letech 1940 -  1942. Své rané dětství v ní prožilo několik generací obyvatel Šídlovce. A nyní tato školka, bez bližšího zdůvodnění, končí.

Kupodivu nikomu to nevadí!  Nezaznamenal jsem žádné protesty, žádné žádosti o vysvětlení. V čem je asi příčina tohoto nezájmu?  

8. 8. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma