Navigace: Vladimír Slavík > Kontrola hospodaření obcí

Kontrola hospodaření obcí

 

Obce hospodaří s nemalými finančními prostředky. Konkrétně rozpočet MOb Hrabová činí pro letošní rok  81 mil. Kč.

 Povinnost provádět kontrolu hospodaření má především Finanční a Kontrolní výbor zastupitelstva. Jejich předsedové jsou obvykle voleni z řad  opozičních zastupitelů a  členové z řad zastupitelů a občanů s potřebným odborným vzděláním.

Jak je tomu  v Hrabové?

Finanční výbor zastupitelstva:  Předsedou je  Ing.  Rundt, členové Ing. Chlupatá, Ing. Hrabovská, Ing. Očadlíková a p. Slíva.  Finanční výbor neměl doposud žádné závažnější připomínky k hospodaření  naší obce. Na jednáních zastupitelstva bylo vzneseno pouze několik dílčích kritických připomínek od p. Slívy.

Kontrolní výbor zastupitelstva:  Předsedou je MUDr. Gromnica, členové JUDr. Skopal, Ing. Hrabec, Ing. Kubečka, Ing. Poláček. Také tento výbor je s dodržováním  zákonů, které  pro samosprávy platí v oblasti hospodaření, spokojen, dosud nevznesl k hospodaření obce žádné připomínky.

Jak si mají občané vysvětlit poměrně časté připomínky k  nehospodárnostem,  které zveřejňuje na svém webu Hrabova.info  opoziční zastupitel  Ing. R. Orkáč?

Ta poslední se vztahuje na  ořez stromů, provedený v květnu firmou Samuela Mitáče. Za tuto práci jí bylo zaplaceno 111 tis. Kč.  Zastupitel  ing. Orkáč se domnívá, že referentka ÚMOb p. Moskalová  nedostatečně kontrolovala prováděné úkony a  předávací protokol neodpovídá skutečnosti.

Podobné výtky má Ing. Orkáč k zakázce na čištění okapových žlabů u bytových domů na Šídlovci. V tomto případě jde o kritiku práce  bytového referenta  p. Weisse.

Ing. Orkáč  občas také kritizuje vysoké finančních náklady na Hrabovské listy. V loňském roce za ně bylo  zaplaceno  543 608 Kč.

Komu má občan Hrabové věřit?   Finančnímu a Kontrolnímu výboru nebo  opozičnímu zastupiteli?   Přitom připomínky zastupitele Ing. Orkáče jsou konkrétní a reakce na ně je ze strany vedení městského obvodu resp. předsedů obou komisí  nedostatečné a málo přesvědčivé.

Tento problém vyřeší  asi až letošní podzimní  komunální volby.

30. 5. 2022     V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma