Navigace: Vladimír Slavík > Kontrola veřejných zakázek

Kontrola veřejných zakázek

 

Rada městského obvodu na svých pravidelných  zasedáních mimo jiné činnosti také  rozhoduje o zadávání  veřejných zakázek.  Na ty větší se vztahují pravidla výběrového řízení, ty menší zadává rada nebo starosta.

Napadlo mě, kdo kontroluje rozsah a kvalitu provedených prací.  U těch, kde je nutné stavební řízení, tam je to jasné. Tam se provádí kolaudace. Ale jak je tomu u těch ostatních?

Třeba údržba veřejné zeleně. Tráva se seče několikrát do roka. Kdo provádí na tak rozsáhlých pozemcích jmenovitě kontrolu těchto prací? Tedy že byly provedeny všechny pokosy v předepsané kvalitě a ve smluvené době. 

Nebo opravy a údržba našeho extrémně rozsáhlého bytového fondu. Stačí na kontrolu provedených prací  příslušné úřednice odboru financí a správy majetku? A mají pro tyto činnosti potřebné technické vzdělání?

Zaujalo mě usnesení Rady č. 65/1429 z roku 2017 ve věci opravy místní komunikace „K Pilíkům“  za 112 tis. Kč. Rád bych věděl, zdali existuje doklad o přejímce opravené komunikace  s uvedením rozsahu a kvality  provedených prací. Pokusím se to zjistit a o výsledcích budu informovat čtenáře Hrabovských novin.

V těchto záležitostech by nebyla na škodu namátková kontrola i  ze strany příslušných orgánů samosprávy. Tedy především členů  finančního  a kontrolního výboru.

Na místě starosty (nebo místostarosty) bych podrobil důkladné a podrobné prověrce postup při nedávné opravě  propustku na ulici  Ve Stromoví. K této akci se již v minulosti vyjadřovali kriticky někteří zastupitelé (konkrétně zastupitel  Petana – viz zápis ze zastupitelstva z 31.1.2018, zastupitelka Hrabovská – viz zápis z jednání finančního výboru ze 7.11. a 7.12.2017). Ale tím to skončilo, žádné usnesení ani finančního výboru ani  zastupitelstva s příslušnými nápravnými opatřeními nebylo  přijato.

Možná, že mé starosti jsou nadbytečné a že v této oblasti je všechno v pořádku a veřejné peníze jsou utráceny po pečlivé úvaze a s maximální hospodárností. V tom případě se našim zastupitelům omlouvám. Ale chybí mi přesvědčivé důkazy.

23.6.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma