Navigace: Vladimír Slavík > Kontrolní a finanční výbor

Kontrolní a finanční výbor

 

Tyto dva výbory jsou zřizovány povinně a mají dozírat nad správným fungováním samosprávy. Je nepsaným pravidlem, že  jejich vedením  jsou pověřováni představitelé opozice. Tím je nejlépe zajištěna jejich správná funkce. Míním tím důslednou kontrolu dodržování platných zákonů, boj proti korupci  a  zajištění maximální hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

 Opozice nemá žádný důvod omlouvat chyby koalice, spíše naopak. Čím je v odhalování chyb a nedostatků vládnoucí koalice  aktivnější, tím má větší naději na úspěch v příštích volbách. Neustálá konfrontace opozice s koalicí je základ úspěšného fungování zastupitelské demokracie.

 Pokusím se zjistit, jak fungují tyto výbory v Hrabové, a to prostřednictvím informací,  zveřejňovaných na webových stránkách městského obvodu.

 Kontrolní výbor má 5 členů, předsedkyní je  představitelka koalice Ing. Ospalíková, za opozičního člena výboru  lze považovat Ing. Orkáče. Další členové  výboru ( MUDr. Gromnica, p. Kelnarová, Ing. Šupčíková) se mi jeví z hlediska politického jako neutrální.

Finanční výbor má rovněž 5 členů, jeho předsedou je exponent koalice  Ing. Rundt, funkci opozice zastává zastupitel p. Slíva. Velmi kritická k současnému vedení obvodu je Ing. Hrabovská, další členové výboru  Ing. Chlupatá a Ing. Očadlíková své názory příliš neprojevují.

Na zasedáních zastupitelstva postrádám  vystoupení představitelů obou komisí  s oficiálním stanoviskem těchto orgánů  k projednávaným problémům. Občané mohou zaznamenat kritické připomínky Ing. Orkáče, Ing. Hrabovské a p. Slívy, ale jsou to většinová stanovisko těchto výborů? To jsem se nikdy nedozvěděl.

Pokládám to za velký nedostatek ve fungování orgánů zastupitelské demokracie v Hrabové. Dozor těchto výborů nad dodržováním zákonů a nad hospodárnosti se nekoná způsobem, jak to předpokládá zákon o obcích.

 Konkrétní stanoviska kontrolního nebo finančního výboru k některým sporným záležitostem by pomohla  při hledání reálných  východisek. Tyto výbory následkem své pasivity jsou často v pozici „mrtvého brouka“.

Prozatím nikdo ze zastupitelů na tento nedostatek neupozornil, což mě velice překvapuje.

15.10.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma