Navigace: Vladimír Slavík > Kvalita ovzduší v Hrabové

Kvalita ovzduší v Hrabové

Včera ráno jsem poslouchal na stanici Český rozhlas plus diskusi o kvalitě ovzduší v Ostravě. Podnět k této besedě  vznikl po zveřejnění studie barcelonské univerzity, ve které je Ostrava zařazena mezi  10  evropských měst, kde nejvíce obyvatel umírá na nemoci, způsobené znečistěným ovzduším. Diskusi moderovala redaktorka Martina Mašková a diskutovali primátor Ostravy Tomáš Macura, lékař a genetik  Radim Šrám a odborník na životní  prostředí  Vojtěch Máca.

Všichni se shodli na tom, že škodliviny které dýcháme, konkrétně  jemný polétavý prach (PM 10), polycyklické aromatické  uhlovodíky (B(a)P) a  také  oxid dusíku (NO 2)  mají významný dopad na lidské zdraví a tím i na délku života.

 Za hlavní zdroje znečištění byl  označen zdejší  průmysl, doprava, nevhodný způsob vytápění RD a také exhalace,  unikající z nedaleké průmyslové oblasti Polska. 

Primátor Tomáš Macura pak referoval o tom, co vše bylo v rámci města v oblasti zlepšení ovzduší v posledních letech vykonáno. Uvedl  omezení těžkého průmyslu,  kotlíkové dotace, celoroční intenzivní odstraňování prachu z městských komunikací, ekologizaci autobusové dopravy, podporu  cyklistické dopravy včetně  zavedení sdílených elektrokol a koloběžek. Co nelze okamžitě změnit, tak to jsou  exhalace z nedalekého Polska. Vůbec nelze omezit zdejší nevhodnou cirkulaci vzduchu a časté inverzí situace.

 Je skutečností, že se v uplynulých letech  zdejší životní prostředí velmi zlepšilo, a to včetně Hrabové. Myslím, že na tom má zásluhu i současné vedení města v čele s primátorem Macurou.

Patřím ke generaci, která velmi trpěla špatným ovzduším, způsobeným především nedalekým  hutním průmyslem, spalováním nekvalitních paliv  v kamnech a kotlících RD (šlam, hnědé uhlí), kotelnou na Šídlovci, exhalacemi  z Vratimovské celulozky a  také pachem z objektů místního JZD ( dva vepříny, kravín a především  zpracovna  živočišných  a potravinových odpadů  na jižním konci Hrabové.)

To vše je již minulostí. Ale vznikl další zdroj, poškozující  zdejší kvalitu ovzduší. Jsou to výfukové plyny z motorových vozidel. Těch  přibylo v uplynulých letech mnohonásobně.  Ovlivňují ovzduší především v okolí  Paskovské ulice.

Díky Prodloužené Mostní  se podařilo z Paskovské ulice odstranit  těžkou nákladní dopravu.  Ale  rychle roste počet osobních aut a menších aut podnikatelů a živnostníků. Bohužel, tomuto problému nevěnuje naše současná samospráva žádnou pozornost.  Konkrétně komise výstavby, dopravy a ekologie, komise  zdravotní nebo současná RMOb. 

Poslední měření kvality ovzduší v Hrabové provedl Zdravotní ústav  Ostrava v roce 2018. Měřící aparatura byla instalována v areálu ZŠ. U poletavého prachu  PM 10 bylo naměřeno  29 mikrogramů /m/3  (limit je 40), u aromatických uhlovodíků B(a)P bylo naměřeno 3,7 nanogramů/m/ 3 (limit je 1), u  oxidu dusíku (NO 2) bylo naměřeno 23 mikrogramů/m/3 (limit  je 40). Měřilo se  po celý rok od 3.1.2018 do 31.12.2018.  

Jaké jsou asi tyto hodnoty v současnosti?  Nebylo by možné ve spolupráci s příslušnými odborníky toto měření zopakovat?  Třeba opět na původním místě u ZŠ a nově u areálu TJ  Sokol.

 Vznikly by tím konkrétní podklady, nutné pro realizaci opatření, která by směřovala ke zlepšení kvality  životního prostředí v Hrabové. Třeba ke zrušení zpoplatnění jízdy na nedaleké silnici D 56 nebo k intenzivní snaze o rozšíření zeleně. Podle odborníků  stromy významným způsobem působí na kvalitu vzduchu a zlepšování životního prostředí. Zachycují prach, likvidují oxid uhličitý,  obohacují vzduch kyslíkem a mohou být i účinnou protihlukovou bariérou. Zabývá se někdo solidně touto problematikou v Hrabové? Obávám se, že nikdo.

 20. 8. 2021   V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma