Navigace: Vladimír Slavík > "Léto na kole" 2023

"Léto na kole" 2023

 

Tato jarní cyklovýjížďka se letos uskuteční již po páté a zúčastňuje se jí stále více občanů - cyklistů z  městských obvodů Ostrava Jih, Stará a Nová Bělá, Hrabová, Města Paskov a obce Krmelín. Letos se startuje u restaurace  Koliba v Bělském lese a cílovou destinací je  obec Krmelín.

První ročník se uskutečnil v roce 2017, start byl tehdy u Sokolovny ve Staré Bělé, v Hrabové byla pro účastníky na posilnění připravena  na sokolském hřišti gulášová polévka, v Paskově si účastníci prohlédli Paskovský zámek.

Potěšitelné je, že se této jízdy zúčastňují nejen funkcionáři radnic, ale i  občanská veřejnost. Vloni, v sobotu 11. června  při setkání s tímto „peletonem“ na Domovské ulici, jsem napočítal cca 200 účastníků, mezi kterými bylo i  mnoho rodin s dětmi.

Snahou městských  obvodů je zajistit nejenom bezpečnost účastníků, ale i vést trasu přes atraktivní území své obce.

Vloni trasa přes Hrabovou vedla po Domovské ulici na sokolské hřiště k registraci, odtud  se pak pokračovalo po cyklostezce kolem Mostní ulice a po regionální cyklostezce do Paskova. Pak se jelo přes Krmelín a Novou Bělou do Staré Bělé.

 Nebyla by v Hrabové atraktivnější trasa Domovská -  Poplužní – K  Pilíkům  se zastávkou  a registraci v restauraci Ve Dvoře s pokračováním po lávce přes Ostravici, a pak po regionální cyklostezce do Paskova? Tato trasa mimo nesporné historické hodnoty má i hodnotu estetickou. Jelo by se po hrázích bývalých hrabovských rybníků a přes území Významného krajinného prvku „Na rybnících“.   Navíc tato trasa je navíc  Naučnou stezkou Viléma Závady.

Pro uskutečnění uvedeného  záměru by se musel (alespoň provizorně) opravit povrch cyklostezky „K  Pilíkům“ v úseku od Poplužní ulice k restauraci Ve Dvoře. Doufám, že to je v našich možnostech, startuje se až 10. června.

Kdo asi bude mít hlavní slovo při vytýčení letošní trasy „Léta na kole“  přes Hrabovou? Pravděpodobně pan místostarosta ing. Orkáč, v jehož gesci je  i „doprava“. Uvidíme, jak se s tímto úkolem vyrovná.

10. 5. 2023   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma