Navigace: Vladimír Slavík > Letopisecká komise nebude!

Letopisecká komise nebude!

Náš pan tajemník má jednu přednost. Promptně odpovídá na žádosti občanů o informace, zasílané na MOb Hrabová v režimu tzv. stošestky.  Odpovědi jsou většinou konkrétní a popisují skutečný stav věci.

Zaslal jsem dne  9.8.2021 na MOb Hrabová  následující dotaz: „Kontrolní výbor zastupitelstva MOb Hrabová navrhl na svém zasedání dne 13.5.2021 obnovit činnost letopisecké komise. Jaké usnesení k tomuto návrhu RMOb přijala“?

Pan tajemník dne 13.8.2021 odpověděl  takto: 

„ Pomineme-li, že Kontrolní výbor není poradním orgánem Rady MOB, ale povinný iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva MOb, jeho podnětem se Rada MOb zabývala 2x, ale nepřijala žádné usnesení. V této době není vůle vytvořit či obnovit činnost letopisecké komise. Nicméně starosta MOb Hrabová požádal Mgr. Martina Slepičku  (bývalého předsedu LK), aby se stal jakýmsi odborným garantem a spolupracovníkem kroniky MOb Hrabová, kterou dopisuje kronikář Mgr. Seďa.“

Je to text odpovědi na můj dotaz a byl zveřejněn na webových stránkách MOb Hrabová pod číslem 26.

Snažil jsem se přijít na to, proč „není vůle vytvořit či obnovit činnost letopisecké komise.“ Vždyť tato existovala v Hrabové odjakživa a její činnost byla velmi úspěšná. Byly organizovány různé besedy a přednášky a  vždy s velkým úspěchem. Kromě toho je zde ještě jeden aspekt, a to zápisy do kroniky. Vždy je lépe, když  úplnost těchto zápisů může posoudit více lidí, tedy členové letopisecké komise. I sebepečlivějšímu kronikáři může leccos uniknout.

 Napadlo  mne, že problém může být ve finančních nákladech na činnost letopisecké komise.  Dle návrhu  Kontrolního  výboru by ji měli tvořit  Mgr.  Martin Slepička, Mgr. Radomír Seďa a zastupitel p.  Petr Balušek.  Vzhledem k tomuto složení by nároky na případné odměny byly minimální. Takže to asi nebyl ten hlavní důvod odmítnutí uvedeného návrhu.

Možná,  že návrh byl odmítnut proto, že volební období současného zastupitelstva  se  již vychýlilo do druhé poloviny.  Ale i  za těch zbývajících 14 měsíců by tato komise mohla vykonat mnoho užitečné práce. Také není nikde řečeno, že by nemohla pokračovat ve své činnosti v období 2022-2026.

Nemohu pominout ani následující skutečnost. Členové Kontrolního výboru  určitě  svůj návrh zvážili velmi pečlivě a dokonce navrhli i úkoly, kterými by se LP měla zabývat. Byly formulovány takto:

a) Příprava stálé historické expozice umístěné po rekonstrukci domku na  Paskovské ulici.

b) Obnova památníku na hřbitově, doplnění chybějících jmen padlých a dohled nad  jeho renovaci.

c) Doplnění zápisů do kroniky.

d) Spolupracovat i s radou a zastupitelstvem  na výběru názvu nových ulic.

e) Péče o obnovu textů venkovních nástěnek a naučných cest a památek.

Připadají mi tyto úkoly  dobře vymyšlené a smysluplné.  Jejich  autory  jsou zkušení a úctyhodní občané Hrabové, jmenovitě MUDr. Gromnica, Ing. Kubečka, Ing. Poláček, JUDr. Skopal a Ing. Hrabec.  Odmítnutí jejich návrhů je asi příliš nepotěšilo. Ale radní rozhodli tak jak rozhodli a své stanovisko již asi nezmění.

16. 8. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma