Navigace: Vladimír Slavík > Letošní opravy místních komunikací

Letošní opravy místních komunikací

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

V dubnu a květnu letošního roku se v Hrabové na mnoha místech opravovaly místní komunikace. Odstraňovaly se praskliny, výtluky, různé nerovnosti povrchu ulic a poškozené obrubníky.  

Zásluhu na této akci má místostarosta Ing. Orkáč, který mimo jiné své povinnosti důsledně plní i funkci „garanta“ za dopravu, a tím i za stav místních komunikací.

Tato slova uznání píši přesto, že mezi mnou a Ing. Orkáčem padají občas „ostrá slova“. Nazval mne dokonce lhářem a mé Hrabovské noviny označil za bulvár.  Ale neberu tato jeho prohlášení příliš vážně, každý člověk se občas unáhlí.

Nyní se  připravuje další etapa těchto oprav. Při jejich plánování je nápomocná i  příloha webu Hrabová info, „Nástěnka“, která umožňuje občanům oznámit závady na místních komunikacích. Pak následuje zpracování plánu těchto oprav, projednání v RMOb a vystavení příslušné objednávky.  Opravy, zahrnuté do 1. etapy byly svěřeny firmě MDS Ostrava s.r.o., a podle mého názoru se tato firma zhostila svého úkolu velmi zodpovědně. Opravy jsou provedeny kvalitně a velmi přesné bylo i vyúčtování nákladů.

Pokud jde o místní komunikace, tak se nemohu nezmínit o ulici Domovské a na ni navazující ulici Poplužní a ulici K Pilíkům. Nazývám tuto trasu o délce cca 4 km „magistrálou“ Hrabové. Její severní část je ve velmi dobrém stavu, horší je to s jižní části, která má místní název „příčnice“. Snad se v dohledné době podaří vyřešit všechny komplikace, spojené s její opravou.

Byl jsem překvapen informací, že společnost Ostravské komunikace, s.r.o. chystá ještě v letošním roce opravu dvou cyklostezek na území Hrabové. Jde o cyklostezku na Domovské ulici v úseku od ul. Paskovská po ul. Perunova a o cyklostezku na ulici Šídlovecká v úseku od ul. Mlynářské až k lávce přes Ostravici. Informace, že společnost Ostravské komunikace je povinna opravovat uvedené cyklostezky je pro mne zcela nová, nikdy jsem o tom neslyšel, ani nečetl. Je to v každém případě dobrá zpráva.

Sobota 8. června 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma