Navigace: Vladimír Slavík > Levobřežní cyklostezka do Paskova

Levobřežní cyklostezka do Paskova

 

Diskutovalo se o ní na komisi  výstavby, dopravy a ekologie 29.3. 2023 s poznámkou, že jde o „námět na obnovení projektu“.

Levobřežní cyklostezka  kolem řeky Ostravice se  skutečně řešila již v roce 2013, kdy byla  pro její  zřízení  městským obvodem Hrabová objednána a dodána technická dokumentace za  423 tis. Kč. Tato pak  byla  předána  odboru investic  MMO  jako podklad  k vyřízení stavebního povolení.  V roce 2016 byl projekt zrušen s poukazem na vysoké náklady a na skutečnost, že není na jižním konci Hrabové zajištěna možnost  odbočky  směrem k Paskovské ulici.  Firmě Tebodin Czech Republic, která byla pověřena dokončením dokumentace, bylo z pokladny města uhrazeno  1 081 090 Kč.

Nyní,  v roce 2023, se opět diskutuje o možnosti  realizace této cyklostezky, a to v době, kdy existující lávka přes  Ostravici umožňuje využití regionální cyklostezky, vedoucí  po pravém břehu řeky.

Podle nepotvrzených informací je důvodem  obnovy tohoto projektu připravovaná modernizace železniční tratě Ostrava – Frýdek Místek, která údajně naruší provoz pravobřežní cyklostezky.  Pokud  by se tak skutečně stalo, pak „náhradní“ trasu regionální cyklostezky  po levém břehu  Ostravice by měl řešit odbor dopravy  resp. odbor investic MMO, a ne městský obvod Hrabová.

Pak je zde další problém.  Jedním  z důvodů, proč se v minulosti  levobřežní cyklostezka nerealizovala, byla nedořešná odbočka  k restauraci Ve Dvoře, kde končí  celoměstská  cyklostezka.  Tento problém stále ani po deseti letech  není vyřešen, cyklisté jezdí po protipovodňové hrázi , která je na  levém břehu odvodňovacího kanálu Ščučí. Ta však nemá  příliš vhodný povrch,  především pro koloběžkáře. Místo kameniva by zde byl vhodnější asfalt. To je  pro Habovou ve srovnání s „levobřežní cyklostezkou do Paskova“ v současné době  aktuálnější  záležitost.  Na to by se měla zaměřit i pozornost komise VDE.

6.  5. 2023     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma