Navigace: Vladimír Slavík > Likvidace odpadních vod

Likvidace odpadních vod

 

Tento článek je zaměřen na problematiku likvidace odpadních vod z rodinných domů ve vesnické části Hrabové.

Před zavedením vodovodu s tím nebyly žádné větší problémy. V přístěnku nebo na dvoře existoval „suchý záchod“, který neprodukoval  žádné odpadní vody.  Nebyly ani koupelny, pro očistu těla se používaly  plechové smaltované „lavory“ a  dřevěné „vanštroky“.  Voda z nich  se pak v zimě vylévala  do záchodu, v létě se použila na zalévání zahrady.

Změna nastala po zavedení  vodovodu. Vznikly splachovací záchody,  koupelny  a  kuchyňské linky. Množství odpadní vody se mnohonásobně zvýšilo.

 Řešilo se to buď septikem nebo žumpou. Septik byla  jednoduchá čistička  odpadních vod. Měl několik oddělených sekcí, z té poslední  voda vytékala do místní vodoteče nebo vsakovala do okolního terénu.

Žumpa se čas od času vyprazdňovala a její obsah obohatil o živiny buď zahradní kompost nebo přímo zeminu na zahradě, případně na poli.

Pak se v některých místech začala stavět  veřejná  kanalizace. Byla to velká výhoda. Majitelům  rodinných domů odpadly dřívější starosti s odpadní vodou.

Ale náklady na stavbu veřejné  kanalizace byly vysoké. Proto i v Hrabové zůstaly některé RD bez kanalizace. Podle mého odhadu asi 130. Předpokládám, že většina jejich majitelů likviduje své  odpadní  vody v souladu s podmínkami, uvedenými ve stavebním povolením a s  dalšími legislativními předpisy.

 Jsou tyto rodinné domky bez kanalizace ekologickým problémem Hrabové? Tvrdím,  že ne. Důkazem toho je  nezávadnost  vody ve Ščučí.  Kontrolu provádí na výtoku do Ostravice  státní podnik Povodí Odry, a voda je ekologicky nezávadná.

Je jistě žádoucí, aby i zbývající RD v Hrabové byly napojeny na veřejnou kanalizaci. Určitě se tak dříve nebo později stane.  Ale není to prioritní ekologický problém současné Hrabové.Tvrdí to pouze několik místích demagorů, místních "kecalistů".

Ten spatřuji  na příklad v nedostatku zeleně.  Ne travních porostů, ale jehličnatých a listnatých stromů. Proč se  nehledají možnosti rozšíření lesní plochy a možnosti výsadby stromů na vhodných místech katastru Hrabové?  Pro les je vhodná plocha v prostoru západně od  vodní nádrže Pilík 5. Místo málo užitečné bažiny by zde mohlo být 10 ha lesní plochy.  Asi 100 stromů by bylo možno vysadit na některých místech kolem místní komunikace Domovská.  Vhodná místa jsou i  kolem potoka Ščučí. Na to by se měli místní  komunální politici a místní ekologové přednostně zaměřit.  Ne na kanalizaci. O té rozhoduje zastupitelstvo města, ve kterém, bohužel, nemá Hrabová zastoupení. 

28. 7. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma