Navigace: Vladimír Slavík > Lze řídit stát nebo obec jako firmu?

Lze řídit stát nebo obec jako firmu?

 

Nelze. Firmu řídí  technokraté a jejich hlavním cílem je  dosažení ekonomické prosperity.

Stát a obec mají  kromě dosažení ekonomické prosperity i další povinnosti. Na to firemní technokraté nestačí, a proto stát i obce řídí politici.

Profese politika je velmi náročná. Mimo specifické povahové vlastnosti a kvalitní vzdělání musí mít  politik na všech úrovních také solidní  vědomosti z oblasti filosofie, ekonomie, historie, zeměpisu, politologie, sociologie atd. Navíc musí  mít tzv. charisma, neboli osobní přitažlivost a kouzlo. Je toho hodně, a proto  ne každý občan  může být politikem. 

Dobrý politik osvědčí své kvality ve výjimečných situacích. Jednu z nich prožíváme v těchto dnech.

Zatímco počínání těch našich  „špičkových“  politiků  můžeme nepřetržitě sledovat v televizi, je pro mne záhada, čím se nyní zabývají politici místní. Mám tím na mysli naše  zastupitele.

Odjakživa je zařazuji do škatulky politiků. Tito mí spoluobčané se dobrovolně rozhodli kandidovat ve volbách a podílet se na vedení obce. Následně získali důvěru voličů. A  to je veliký závazek, který potvrdili i  podpisem zákonem předepsaného slibu.

V současné situaci oceňuji postup „špičkových“ politiků, poslanců a senátorů při  řešení této krize. Myslím že konají vše, na co stačí jejich schopnosti a možnosti.

A jak se chovají v této neobvyklé situaci naši místní  politici?

 Jsem si plně vědom toho, že jejich možnosti jsou velmi omezené. Ale nikdo jim nezakazuje sdělovat občanům své názory, svá stanoviska, své osobní poznatky.  A oni mlčí!

Ve zdejších sdělovacích prostředcích jsem se již dlouho nesetkal s názory ( a třeba i se slovy povzbuzení) místních politiků, jmenovitě starosty Trávníčka, místostarostky Kopitzové, radních Dolejšky, Baluška, Kelnarové, zastupitelů Rundta, Skalského, Strnišťové a dalších.

Jakoby neměli svým spoluobčanům co říci.  

Třeba informace o tom, jak v této krizové situaci funguje a bude fungovat naše samospráva. Nebo informace o zajištění základních potřeb  těch nejzranitelnějších, našich seniorů. Nebo  informace o současném fungování ZŠ a MŠ. Nebo informace o provozním režimu  místních zdravotnických zařízení.

Svůj význam by měly i informace o o dopadech pandemie na běžný život  místních občanů. Jak se rodiny vyrovnávají s přerušením školní výuky, zdali se projevují některé negativní vlivy jako je nezaměstnanost, rostoucí sociální problémy, kriminalita atd.

Ale naši zastupitelé nebyli doposud schopni vytvořit ani  platformu pro zveřejňování těchto informací, což je pro mne zcela nepochopitelné.Určitě by ji využívali i občané-nepolitikové. Třeba ke sdělování různých zkušeností, nápadů a ke vzájemnému povzbuzování. Nejhorší ze všeho je "blbá nálada".

31.10.2020     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma