Navigace: Vladimír Slavík > Má korespodence s místostarostou R. Orkáčem

Má korespodence s místostarostou R. Orkáčem

 

Je natolik absurdní, že po zralé úvaze jsem se rozhodl s jejím obsahem seznámit čtenáře Hrabovských novin.

 Jde o opravu místní komunikace K Pilíkům v úseku od ulice Bělská po průsakový kanál. Místní občané tuto bývalou hráz, a nyní místní komunikaci, nazývají „příčnicí“.  Neopravovala se již mnoho let, a nyní, kdy je hojně využívaná chodci, cyklisty, koloběžkáři a uživateli dalších moderních dopravních prostředků, by zasluhovala vhodnější povrch.

Uvítal jsem proto rozhodnutí RMOb  č. 25/410 ze dne 26.7. 2023 o zadání zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce MK K Pilíkům“, která by tento problém vyřešila.

Ale, k mému překvapení, uvedená dokumentace nebyla zadána. Proto jsem o tom napsal několik kritických článků v Hrabovských novinách.  A jaký byl výsledek? RMOb své původní usnesení z července 2023 bez udání důvodů v únoru 2024 zrušila.

Korespondoval jsem o této záležitosti s panem místostarostou R. Orkáčem. V minulých dnech jsem mu napsal dopis, ve kterém zdůrazňuji, jak unikátní je trasa pro jízdní kola, koloběžky a další podobná moderní vozidla mezi Šídlovcem a jižním koncem Hrabové. Proč stále nemá potřebné parametry po celé své délce? Zcela výjimečný svým okolím je úsek „kolem koní“. Trasa Šídlovec – lávka přes Ostravici může být účinná propagace Hrabové, propagace schopnosti jejího současného vedení, kterému fandím.

Odpověď pana místostarosty mne šokovala. Doslovné znění je následující:  „To co se nestihlo za třicet let, nejde stihnout za dva roky i s realizací. Na základě Vašich neustálých stížnosti byl úkol/usnesení/  zrušen, to víte. S paní Bigasovou jsem byl na dalším postupu domluven týden předtím, než jste do toho začal vrtat a další dění již znáte - starosta nechal přes radu zrušit usnesení a nové, díky Vám nechystáme. Jestli Vám to stálo za to, to nevím, ale jen díky Vám se vyhrazené peníze použiji jinde, což přípravu oddálí. To, že jsme první po 30 letech (dokonce ani za Vašeho působení na úřadě jste pro to nic neudělal), kdo na MMO vyjednal možný novy povrch, to je nezpochybnitelné a doložitelné. Bohužel je podmínkou projekt, a už bych se opakoval - paní Králová byla měsíce na nemocenské, pak odešla z úřadu, pak jsem se s paní Bigasovou dohodl, pak jste to opakované vytáhl, přestože jste se nezeptal interně, jako nyní, a pak starosta usnesení nechal zrušit“.

Odborník žasne, laik se diví. Tak radní v Hrabové ruší svá usnesení o opravě komunikace, proto, že do nich „vrtá“ na svém soukromém webu občan, a plánované peníze na tuto opravu se použijí někde jinde. Jinými slovy, Vladimír Slavík zavinil, že uvedená „příčnice“ se nebude v současné době opravovat. Když si to přečtou mí sousedé, tak se mnou přestanou mluvit. Ale nějak to přežiji, přežil jsem ve svém životě i horší události.

 Podle tvrzení pana místostarosty usnesení č. 25/410 z července 2023 nebylo splněno proto, že onemocněla paní Králová, a pak odešla z úřadu.  To by se mohlo přihodit pouze v pověstném Kocourkově. Proč nebyla tímto úkolem pověřena jiná úřednice?  A proč pan místostarosta, garant za dopravu, k této situaci nečinně 7 měsíců přihlížel, a začal se zajímat o tuto záležitost až po mé kritice v Hrabovských novinách?

 „Třešničkou na dortu“ je argument pana místostarosty, že jsem v devadesátých letech minulého století působil dva roky na úřadě v Hrabové, a „nic jsem pro to neudělal“. Pan místostarosta zcela postrádá logické myšlení. Tehdy mělo vedení městského obvodu zcela jiné starosti – plynofikaci, kanalizaci, privatizaci bytů, likvidaci vítkovické haldy atd. Kdybych pak  jako tehdejší radní v této situaci prosazoval opravu „příčnice“, tak by mne nechali právem odvézt do blázince. Tyto časové souvislosti není pan místostarosta schopen pochopit. Ale koho jsme si zvolili, toho nyní na radnici ve významné funkcí  máme.

Úterý 7. května 2024    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma