Navigace: Vladimír Slavík > Má korespondence s ÚMOb Hrabová

Má korespondence s ÚMOb Hrabová

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Ranní modrá obloha mne vylákala na výlet k Pilíkům. Jel jsem po cyklostezce směrem k Mitrovicím (pokračování ulice Bělské) a pak po nedávno opravené cestě k Pilíkům. Byl jsem velmi překvapen jejím špatným stavem. Jde o účelovou komunikaci ve správě MOb Hrabová, parc. č. 2544/1.

Tato komunikace byla kdysi rybniční hrázi a je používaná turisty, cyklisty a také i rybáři k cestě k vodním nádržím. Kola jejich aut vyryla do hlinitého povrchu hráze hluboké rýhy.  Proto byla provedena v červenci 2022 její oprava, při které byly rýhy zasypány kamenivem a povrch cesty zhutněn.  Očekával jsem, že po této opravě budou na začátku a konci této cesty umístěny dopravní značky, zakazující motorovým vozidlům její používání, což se nestalo. Jezdí zde opět auta a v nově opravené cestě jsou opět díry a výmoly.

Úřad městského obvodu v Hrabové je dle zákona o pozemních komunikacích i silničním a správním úřadem pro místní a účelové komunikace. Uvedenou agendu vykonává referentka ÚMOb paní Beata Bigasová. Napsal jsem jí níže uvedený dotaz, a kopie dopisu jsem zaslal i paní tajemnici Mgr. Tajchmanové a vedoucí odboru stavebně správního Ing. Faicové.

Paní Beato, tato lesní cesta (účelová komunikace parc. Č. 2544/1) se opravovala v červenci 2022. Brázdy a díry se tehdy zaplnily kamenivem  a povrch se zhutnil. Paní Moskalová  měla v úmyslu opatřit tuto cestu dopravními značkami se zákazem jízdy motorovými vozidly.  Ale nestalo se tak. Cesta je využívána rybáři, kteří jezdí auty až k nádržím, a na tento provoz není tato komunikace  stavěna,  již tam je opět několik desítek děr. Přitom rybáři mohou jezdit k Pilíkům z opačné strany, od Paskovské ulice! Nebylo by možné, i když se zpožděním,  projednat tuto záležitost  s Policií ČR a dopravní značky umístit na začátek a konec této komunikace?

 Paní Bigasová na můj dotaz neodpověděla, reagovala pouze Ing.  Faicová tímto sdělením:

 Dobrý den pane Slavíku, v minulosti, ještě za paní Petrové, jsme na mostek nechaly osadit značku, aby po něm nikdo nejezdil z důvodu nebezpečí, ale cedule zmizela rychlosti blesku. Váš návrh předložím komisi výstavby, dopravy a ekologie, ale nedělám si iluze, že se situace se značkou nebude opakovat. Příjezd rybářů od ulice Paskovská by si museli sami rybáři dojednat s vlastníky pozemků. Tento, ještě z dob JZD, má pouze Diamo, s. p., jako nástupce OKD.

Mám k tomuto dopisu Ing. Faicové  tyto poznámky: 1) Úředník při plnění svých povinností se nesmí nechat ovlivnit vandalskými činy, ke kterým došlo v daleké minulosti. 2) Projednání této záležitosti v komisi VDE povede k časovému oddálení instalace těchto značek.  Tato komise se sešla naposled v únoru 2024, a další schůzka je v nedohlednu. 3) V příjezdu rybářů auty k vodním nádržím od Paskovské ulice nic nebrání, na této cestě není žádná dopravní značka, zakazující vjezd. Kdo vlastní pozemky, na kterých jsou veřejné komunikace, to motoristy příliš nezajímá. Ti se řídí dopravními značkami.

Poznámka na závěr: Po této korespondenci s úřednicemi ÚMOb Hrabová jsem dospěl k závěru, že uvedenou účelovou komunikaci na pozemku parc. č. 2544/1  čeká brzy další oprava. Možná, že tentokrát bude důkladnější, když po ní mohou jezdit i auta rybářů. 

Úterý  4. června 2024       V.S.

 

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma