Navigace: Vladimír Slavík > Má polemika s Ing. Orkáčem

Má polemika s Ing. Orkáčem

 

Včera jsem v Hrabovských novinách zveřejnil  svůj starší „předvolební“   článek  s názvem „Místní časopisy a volební programy“. Stalo se tak  před osmi lety,  27. 9. 2014.  Zmínil jsem  v něm mimo jiné mé doporučení na zveřejňování volebních programů v Hrabovských listech.  Tehdejší starosta Mgr. Naď (ODS) a občan Ing. Orkáč ( tehdy ČSSD) byli proti. Starosta  Naď své stanovisko nezdůvodnil, občan  Orkáč  tvrdil. Že Hrabovské listy mají být „nepolitické“. 

Pokládal jsem za vhodné tento článek, nyní dva dny před volbami, připomenout.  Ing. Orkáč, již ne jako občan,  ale jako  zastupitel za SNK Hrabovany,  na něj reagoval  takto:

Já  jsem názor na apolitičnost Hrabovských listů  nezměnil. Zveřejněním  volebních programů  z Hrabovských listů politický  plátek neudělá. Stejně  jako neudělá  politický  kanál z ČT, když  odvysílá duely politiků. Hrabovské  listy se staly politickým plátkem  díky článkům  pánů  Trávníčka, Gromnice a Dvořáka. Díky porušování  tiskového zákona mi musel MOb Hrabová zaplatit 10 000 Kč, o čemž rozhodl soud. V Hrabovských listech nechtěli zveřeřejnit můj článek o manipulaci se zakázkou na výstavbu školky a soud mi dal za pravdu. Prosím o zveřejnění.  Děkuji, Orkáč.

Odpověděl jsem mu, že jeho součané stanovisko zveřejním, ale s mým komentářem.   

Ten je následující:

Většina lidí chápe pod pojmem politika veřejnou činnost, správu veřejných záležitostí, umění kompromisů, umění vládnout. Často to jsou lidé s humanitním vzděláním.  Jsou ale i lidé, kteří politiku chápou jako chytračení, zákeřnost, lhaní, vypočítavost, používání nezákonných praktik. Často to jsou lidé s technickým nebo pouze se  základním vzděláním.

Za svůj dlouhý život (táhne mi na osmaosmdesátku) jsem zjistil, že existují 3 skupiny lidí:  demokraté, autokraté a ti ostatní. Je to dáno genetickým vybavením,  rodinnou výchovou a zejména stupněm a druhem vzdělání. Demokraté jsou stoupenci zastupitelské demokracie a chápou význam politické soutěže. Autokraté žijí v přesvědčení,  že jsou nejchytřejší ve všech, ale nikdo je nechápe a neposlouchá.  Ti ostatní nemají žádné názory.

Pokud jde o mé články, tak se snažím, aby každý z nich  měl své jádro a svůj  obal (pokud možno atraktivní). Jádrem toho dnešního byla prospěšnost zveřejňování volebních programů v obecních časopisech, obalem zmínka o starostovi  Mgr. Naďi  (Naďovi) a o Ing. Orkáči.  Mimochodem: iniciátorem a autorem  obsáhlého předvolebního materiálu v HL z října 2018 byl  námi oběma uznávaný Petr Žižka. Ten se snažil o to, aby se HL věnovaly i místní politice, a dobře se mu to dařilo.

Ing. Orkáč se zmiňuje i o  veřejnoprávní ČT. Ze zákona musí zveřejňovat názory všech politických subjektů a nechat na občanech,  aby si vybrali ten, který jim vyhovuje.  Taková  by měla  být i radniční periodika. Přitom zdejší  významný politický subjekt, Hrabované, nevyužívají své zákonné právo,  nezveřejňují své názory.  Nikdy jsem nepochopil, proč. Možná proto, že Ing. Orkáč patří mezi  autokraty a nepochopil  principy demokracie.  Proč mu vadí v HL  některé články Trávníčka, Gromnice a Dvořáka?  Vždyť je nemusí číst. Proč se zmiňuje o problémech, které nemají vůbec žádnou souvislost se  zveřejňováním volebních programů? Míním tím údajné porušování tiskového zákona a údajnou manipulaci se zakázkou na výstavbu školky.

22. 9. 2022        V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma