Navigace: Vladimír Slavík > Majetek Hrabové v letech 1900 - 1910

Majetek Hrabové v letech 1900 - 1910

 

Podle archivních údajů byly tehdy ve vlastnictví obce Velká Hrabová  tyto nemovitosti:

1. Stará škola č.p. 65: Byla postavena v roce 1781 (zároveň s farou) a v roce 1833 opatřena nadstavbou. Byl tam i byt pro učitele. Současná adresa je Paskovská 92.

2. Nová škola č.p. 174: Kolaudována v roce 1904. Současná adresa je Bažanova 4.  Nyní  je  to sídlo starosty, tajemníka a místních úředníků. V přízemí je pošta a schůzovací místnost. 

3. Hasičská zbrojnice:  Kůlna o rozměrech cca 10 x 4 m byla  postavena  v roce 1905 a  zbourána   v roce 1924, kdy na tomto místě byl postaven nový objekt, sloužící Hasičskému sboru dodnes. Současná adresa je Paskovská 112.

4. Obecní domek č.p. 154: Postaven cca v roce cca 1884 jako obecní šatlava a také jako obecní nemocnice.  Později přestavěn na byt  pro obecního zřízence (bubeník, posel, polní hlídač v jedné osobě).  Domek byl pak  ještě několikrát přestavěn a  v nynější době je v soukromém vlastnictví.   Současná adresa je Paskovská 110.

5. Obecní domek č.p. 93: Rok jeho postavení není znám. Byl používán pro různé  obecní potřeby, také  k bydlení sociálně slabším rodinám. V roce 1910 zde bydlelo ve třech bytech 14 lidí. Pak byl několikrát přestavěn, dnes je v soukromých rukou.  Současná adresa je Paskovská 80.

6. Dům č.p. 16: Ještě v roce 1900 byl v držení pana Dordy Františka. V roce 1906 je již veden jako majetek obce a  pronajímán  jako obchod se smíšeným zbožím.  V roce 1913 je opět v soukromých rukou obchodníka Mojžíška. Současná adresa je Paskovská 269.

7. Obecní hřbitov: byl zřízen v roce 1909 a postaven zde i domek č.p. 187 s bytem pro hrobníka.

Mimo tyto nemovitosti obec  Velká Hrabová nevlastnila žádné jiné stavební objekty.  Údržbu okresní cesty z  Mor. Ostravy do Frýdku mělo  na starosti okresní hejtmanství,  jakož i  místní  službu policejní a poštovní.  Cesty k jednotlivým gruntům a stavením byly v soukromém vlastnictví.  Hrabová, na rozdíl od okolních obcí,  nevlastnila  obecní  pastviny, obecní rybník nebo obecní  les.

Tomuto stavu odpovídal i obecní rozpočet, který byl velmi nízký.   Zajišťoval  pouze náklady na  údržbu a provoz školy a nezbytné výdaje na  místní správu.

16.8.2020        V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma