Navigace: Vladimír Slavík > Místní informační média od 29.5. do 4.6. 2022

Místní informační média od 29.5. do 4.6. 2022

 

Webové stránky městského obvodu – doplňky:

-V rubrice „Zastupitelstvo“  se stále čeká na zápis z neveřejného zasedání  4. května.

-V rubrice „Usnesení rady“ se stále čeká na usnesení RMOb z 23. května.

-V rubrice „Komise rady“ se stále čeká na zápis z jednání komise VDE z 11. května (prezentace Ing. Dvořáka-Pilíky).

-V rubrice „Fotogalerie“ jsou dva nové doplňky (Vaječina u Kumána, Čápi a jejich  potomci.)

Úřední deska MOb Hrabová:

Oznámení č. 78: Počet podpisů, potřebných na petice pro podzimní komunální volby – Nezávislí kandidáti 120 podpisů, Sdružení nezávislých kandidátů 276 podpisů.

Oznámení č. 79: Nabídka  pronájmu pozemku ve správě MOb: parc. č. 701/4, orná půda, celková plocha 193 m/2, k pronájmu 10 m/2, nájemné je 7 Kč/m/2/rok. Pozemek se nachází v blízkosti „Prašivky“.

Místní rozhlas:

Minulý týden místní rozhlas nehlásil žádnou zprávu.

FB městského obvodu:

29.5.: Klub českých velocipedistů Hrabová: Radim Heinlich vyhrál závod na vysokých kolech v Belgii.

30.5.: Čištění komunikace U Kotelny a Šrobárova.

30.5.: Vyhlášení zvláštního zápisu na ZŠ ( Lex Ukrajina.)

31.5.: Policejní dozor na křižovatce Frýdecká-Mostní se uskuteční.

31.5.: Akce  Léto na kole 2022 bude 11. června (trasa Ostrava Jih – Stará Bělá.)

31.5.: Akce Vítání občánků bude 17.9.

1.6.: OVaK provede deratizaci kanalizace v Hrabové (květen – srpen.)

5. 6. 2022     V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma