Navigace: Vladimír Slavík > Mládež - naše budoucnost

Mládež - naše budoucnost

 

Děti v dětských oddílech společenských a sportovních organizacích se  baví, vzdělávají, jsou v bezpečí a někdo se jim soustavně  věnuje.Také tam navazují přátelství, někdy celoživotní.  Potěšily mne proto následující informace:

Nábor dětí do skautského oddílu. Uskuteční se dne 19.9. 2022, sraz je u  skautské klubovny na Příborské ulici. Máme zájem o holky a kluky z 1. -  9. třídy. Více informací předsedkyně okresní rady Junáka Hana Mamčařová.

Hrabová zakládá fotbalovou školičku. Nábor dětí (ročník 2016 a 2017) se uskuteční 13. a 15. 9. na sokolském hřišti. Trenéři Vašich dětí budou Daniel Nováček a Martin Kulveit.  Naučíme je nejen fotbalovému umění, ale i něco navíc. Bližší informace Daniel Nováček, předseda TJ Sokol Hrabová.

Kroužek mladých hasičů – nábor. Sbor dobrovolných hasičů v Ostravě – Hrabové  hledá nové členy do  řad mladých hasičů. Schůzky každý pátek 16 – 18 hodin. Učíme děti samostatnosti, odpovědnosti a také i to, jak je důležité táhnout za jeden provaz.  Selže –li jeden člen, neúspěch nese celé družstvo. Bližší informace Hana Doležalová.

Jsou to kroky správným směrem. Všechny tři uvedené aktivity jsou pro děti velmi prospěšné. Skaut vštěpuje  dětem správné povahové návyky, lásku k vlasti a i k přírodě. Fotbal je kolektivní sport, založený na spolupráci hráčů a na respektování pravidel. U hasičů se dítě naučí mimo jiné pomáhat jiným v nebezpečných a složitých situacích.

Současné mládež je příliš zatížena konzumním způsobem života. Míním tím neúměrně dlouhý pobyt u počítačů  se zaměřením na různé problematické aktivity. Počítač je pro dnešní mladou generaci nezbytný a užitečný, ale jsou nutné i jiné  formy využití volného času.

30. 8. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma