Navigace: Vladimír Slavík > Mostek - sirotek (pokračování)

Mostek - sirotek (pokračování)

Nedávno jsem s odvoláním na zákon č. 106/1999  Sb. poslal na MOb Hrabová následující žádost:

Žádám tímto o informaci, zda v rozpočtu MOb Hrabová je pro rok 2018 počítáno s náklady na opravu lesní cesty (parc. č. 2544/1), vedoucí z oblasti Pilíků směrem k Mitrovicím. Na konci této komunikace je mostek přes Ščučí, který je již několik let, stejně jako uvedená komunikace v havarijním stavu.

Pan tajemník odpověděl takto:

 Ve schváleném rozpočtu MOb Hrabová na rok 2018 není počítáno s úpravou této cesty. Co se týká mostku přes Ščučí, tento není dle sděleni ing. Faicové v majetku městského obvodu Hrabová. Děkujeme za Vámi projevený zájem o věci veřejné a litujeme, že nemůžeme poskytnout uspokojivou odpověď.

Nespokojil jsem se  touto odpovědí a zaslal ve věci vlastnictví mostku dotaz na Povodí Odry a na MOb Nová Bělá. Z Povodí Odry odpověděli, že uvedený mostek nemají ve své evidenci. Pak jsem o této záležitosti napsal pro Hrabovské noviny článek s nadpisem Mostek – sirotek v domnění, že to pomůže při hledání majitele.

Nepomohlo, ale včera přišla odpověď od pana starosty z Nové Bělé, ve které píše:

Dobrý den vážený pane Slavík, dnes proběhla schůzka s panem starostou Trávníčkem, kde jsem mu předal veškeré podklady k zmíněnému mostku, včetně fotografií. Mostek se nachází na katastru Hrabové.  Pan starosta Trávníček mi přislíbil, že do doby opravy mostku tam nechá umístit značku Zákaz vjezdu. Zároveň se spojí se správcem toku a vyzve ho k nápravě.

Takže pátrání po majiteli mostku pokračuje a odhaduji, že pan starosta Trávníček zvolí některou s následujících alternativ:

1. Záležitost bude předána na magistrát s požadavkem, aby opravu zaplatilo město.

2. K mostku se přihlásí Hrabová a zařídí jeho opravu.

3. Jelikož se tento mostek má opravovat v budoucnu při plánované investici s názvem „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ za peníze státního podniku Diamo, dohodne se Hrabová o opravě mostku s tímto investorem.  

Poznámka k bodu 3: Uvedená investice za cca 100 mil. Kč se stále odkládá a neví se, kdy dojde k její  realizaci. Jsou zde dvě možnosti: Buď mostek opraví v předstihu Diamo nebo poskytne Hrabové na opravu peníze.

Akci mostek – sirotek nevzdávám a uvítám jakoukoliv pomoc. Doufejme, že mostek mezitím nespadne.

25. 1. 2018    V.S.

3FAD2F09.jpg
 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma