Navigace: Vladimír Slavík > Moudří muži stále mezi námi

Moudří muži stále mezi námi

 

Počítám k nim Luboše Dobrovského, který se nedávno dožil požehnaných 86 let. Dnešní generaci toto jméno již mnoho neříká, ale mě ano. Patřil mezi nemnohé, kteří v šedesátých letech minulého století prostřednictvím čs. rozhlasu i jinak pomáhali připravovat „pražské jaro“  a v později  také „sametovou revoluci“.  V letech normalizace redigoval samizdatové Lidové noviny, byl mezi prvními signatáři Charty 77. Po převratu v roce 1989 působil jako náměstek ministra zahraničních věcí, ministr obrany ČSFR a později jako kancléř prezidenta Václava Havla.

K napsání tohoto článku mě přiměl rozhovor, který měl  Luboš Dobrovský v pátek 8.6. na stanici Český rozhlas plus s Barborou Tachecí.

V úvodu řekl toto: „Mívám pocit, že ona naděje, kterou jsme měli a kterou jsme se také pokoušeli vyvolávat a vytvářet ve veřejnosti, se nenaplňuje. Musíme si uvědomit, že nespokojenost s politiky plyne z toho, že jsme si nezvolili ty správné“.

Pak  zdůvodňoval, proč  nedávno odmítl převzít z rukou Andreje Babiše cenu Bezpečnostní rady státu. Vadí mu, že současný premiér  kdysi spolupracoval s StB, nehodlá to přiznat a je proto mravně oslabený a celkově nedůvěryhodný.  

Pak komentuje současnou politickou situaci, se kterou není spokojen.  Přiznává, že přesně neví, proč se tak děje. Sleduje, jak se v posledních letech naše společnost změnila, a to k horšímu.   

„Naše společnost snadno slyší na sliby, které jsou pravděpodobně nesplnitelné, a na nenávistné výkřiky našich politiků, mezi které patří i prezident Zeman“.

Příčinu toho všeho vidí Luboš Dobrovský také v zanedbání občanské připravenosti společnosti, kdy mnozí občané vnímají nynější osobní svobody spíše  jako zátěž a neumí je  správně využívat. Pak slyší třeba  i na populární heslo  „všeci kradnú“. Domnívá se, že politici by neměli tímto demagogickým  způsobem se snažit zvyšovat  svou popularitu. Odhalování a trestání  krádeží je záležitost  policie a soudů, a ne politiků.

Očekává, že brzy přijde okamžik, a to velmi brzy, kdy nám dojde, že znovu byli zvoleni nesprávní  a že se budeme nuceni nad tím zamyslet a vyvodit z toho důsledky.

Celý  rozhovor  s Lubošem Dobrovským je  k dohledání v archivu Českého rozhlasu. Mimo uvedené se posluchač dozví mnodo dalších zajímavostí ze života tototo pamětníka.

 Závěrečná poznámka HN: Do mé oblíbené  skupiny moudrých mužů a žen starší  generace patří  mimo Luboše Dobrovského také novináři  Jan Petránek, Ivan  Hoffman, publicisté Jana Klusáková, Bohumil Doležal,  filosof Václav Bělohradský, politik Petr Pithard a další. Čas od času se budu snažit přiblížit jejich názory i čtenářům Hrabovských novin.

12.6.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma