Navigace: Vladimír Slavík > MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. - životopis

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. - životopis

 

     Jsem hrabovský rodák a patriot, narodil jsem se v  roce 1956 Vlastíkovi a Zdence Gromnicovým. Otec celý život žil v Hrabové a účastnil se aktivně na protifašistickém odboji. Vždy jsem bydlel  v Hrabové, zprvu na Poplužní ulici, posledních 20 let na ulici Krmelínské.

     Po maturitě na Matičním gymnáziu v  Ostravě jsem vystudoval v letech 1975 – 1981 Lékařskou fakultu UP Olomouc, obor všeobecné lékařství a byl mi udělen titul MUDr. Po vojenské zákl. službě jsem obhájil dvě odborné atestace (v letech 1985 a 1988). Odbornou kvalifikaci jsem si rovněž zvýšil 5-ti  letým postgraduálním studiem v doktorském programu. Státní doktorskou zkoušku a obhajobu dizertační práce jsem absolvoval v roce 1999. Při promoci mi byl udělen druhý doktorský titul (Ph.D.)

     Do konce roku 2014 jsem pracoval zprvu jako samostatně pracující lékař a od roku 1990 jako primář oddělení nemocí z  povolání v Ostravě. Poslední tři roky pracuji na zkrácený úvazek jako vedoucí lékař Lázně Luhačovice a.s. Navíc jsem externím učitelem na 3. Lékařské fakultě UK v Praze ve FN Královské Vinohrady.

Jsem zakládajícím členem Společnosti nemocí z  povolání České lékařské společnosti J.E.Purkyně, ve které jsem mnoho let pracoval jako 1. místopředseda. V roce 2015 mi byl udělen diplom – čestné členství Českou lékařskou společností J.E. Purkyně.

Děkan JLF Univerzity Komenského v  Bratislavě mi v roce 2015 udělil Pamětní bronzovou medaili za dlouholetou vědecko-výzkumnou spolupráci.

     Jako hlavní autor nebo spoluautor jsem publikoval 75 původních prací a odborných sdělení, publikovaných v tuzemských i zahraničních odborných časopisech. Jsem autorem monografie „Onemocnění z  vibrací“, dlouholetým členem redakční rady a recenzentem časopisu Pracovní lékařství. Jsem hlavním řešitelem tří grantových projektů.

     16 let jsem spolupracoval s ministerstvem zdravotnictví jako poradce ministra pro obor nemocí z povolání, předseda (10 let) a místopředseda (6 let) Odborné komise MZ ČR pro posuzování nemocí z povolání.

     V roce 2003 jsem se stal vítězem výběrového řízení na místo krajského zdravotního rady Moravskoslezského kraje (vedoucí odd. zdravotní péče MSK). Pro neuspokojivé poměry na úřadě jsem se v roce 2004 z vlastního rozhodnutí vrátil k původní profesi lékaře – primáře oddělení. Ovládám aktivně němčinu (státní zkouška), ruštinu, pasivně angličtinu a latinu.

Koníčky: zájem o rodnou obec Hrabová, literatura, cestování, motocykly Harley-Davidson, rekreační tenis.

     Je mi 62 let, postupně snižuji maximální pracovní nasazení v oblasti medicíny. Pociťuji určitý dluh ke své rodné obci, pro kterou jsem z časových důvodů nemohl pracovat  a věnovat  se věcem veřejným. Chtěl bych tento dluh splatit a aktivně přispět k rozvoji Hrabové.

  6.2.2018         MUDr. R.Gromnica, Ph.D.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma