Navigace: Vladimír Slavík > Může si Hrabová vzít úvěr?

Může si Hrabová vzít úvěr?

 

Koronovirová krize přinesla i jednu výhodu. Jsou to  nízké  úrokové sazby.  Zastupitelstva některých městských obvodů se  rozhodla „kout železo pokud je žhavé“ a  plánují poměrně vysoké půjčky. Tyto  peníze mají v úmyslu vložit především do oprav a modernizace svých bytových domů.

Obvod Slezská Ostrava si vypůjčí 200 mil. Kč. Mimo modernizaci  bytového fondu postaví i sportovní halu v Koblově a provedou opravu Kulturního domu v Heřmanicích.

Obvod Mariánské Hory a Hulváky si půjčí 100 mil. Kč, a to výhradně na obnovu  domovního a bytového fondu. Provedou se  stále odkládané opravy rozvodů elektřiny, plynu  a  vody a další nezbytné rekonstrukce a opravy.

Obvod Ostrava-Jih počítá s půjčkou 150 mil. Kč, a to jak pro potřeby bytového fondu tak i pro opravy škol a školek.

Obvod Moravská Ostrava  a Přívoz plánuje úvěr  50 mil. Kč. O stejně velké půjčce uvažuje i obvod Vítkovice.  Zde se rozhodli opravit i staré domy na Štramberské a Tavičské ulici, které měly být zbořeny.  V obou obvodech půjde o krátkodobé úvěry  na dva roky  s dobou splácení  5 let.

Aby byly peníze na splácení úvěrů,  výše jmenované  obvody současně optimalizují své běžné výdaje a snaží se ušetřit na provozních nákladech.  Ve Slezské Ostravě  dokonce počítají i s rušením některých  úřednických míst.

Bližší informace lze dohledat v článku Petra Jiříčka v Deníku Extra z 4. července 2020.

A jaká je situace v Hrabové? Poměrně složitá. Vedení obvodu tvrdí, že nejbližší investice budou pokryty z vlastních zdrojů a z dotací, poskytnutých městem. Pokud jde o bytový fond, doposud není zpracován plán oprav s časovým harmonogramem a s finančním rozpočtem.

Mimo to je zde závažný problém technicko -  administativního  charakteru. Jak ukázala stavba   školky, nemá současná  samospráva Hrabové  dostatek zkušeností s realizací  složitějších staveb.  Takže by  mohly vzniknout podobné problémy, jako u této stavby.

Asi vhodnější podmínky nastanou až po příštích volbách, pokud do zastupitelstva budou zvoleni také občané s potřebnými  odbornými znalostmi  z oblasti stavebnictví, legislativy a financování.

6.7.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma