Navigace: Vladimír Slavík > Na konkrétní otázku nekonkrétní odpověď

Na konkrétní otázku nekonkrétní odpověď

 

Podle mého názoru se v Hrabové v posledních letech vysazuje na obecních pozemcích velmi málo nových stromů. Přitom kolem místních komunikací je mnoho volných míst, především kolem MK „K Pilíkům“ a kolem  MK „Domovská“. Dříve tady rostly, a po jejich vykácení zůstala pouze volná místa.  Poslal jsem proto na vedení Hrabové následující dotaz:

„Kolik stromů bylo vysazeno na obecních pozemcích v Hrabové (mimo Šídlovec) v roce 2022, 2023 a 2024 a kde?“

Na můj dotaz jsem obdržel následující odpověď:

„ Bohužel obecními pozemky nejsou jen pozemky svěřené do správy našeho městského obvodu, ale i pozemky ve správě města. A zeleň na obecních pozemcích se neeviduje, ale jsou snahy mapovat veřejný prostor obecně, bez ohledu na vlastníka. Tato ucelená evidence v současné době neexistuje a nelze tedy na Váš dotaz z tohoto důvodu odpovědět. Aktuálně probíhá pasportizace zeleně v katastru městského obvodu Hrabová, ale i po jejím dokončení nebudeme schopni přesně stanovit, kdy a kým byla konkrétní zeleň vysazena. Nově také zavádíme evidenci stromů, jejichž vysazení objedná ÚMOb Hrabová na obecních pozemcích, takže v budoucnu budeme schopni zodpovědět dotazy směřující na tuto oblast.“

Autor této odpovědi jakoby se nažil nahradit konkrétní odpověď slovním balastem. Proč hned v prvé větě se oznamuje, že mimo pozemky ve správě městského obvodu existují i pozemky ve správě města? Vždyť zde není žádná souvislost s mým dotazem. Podobně je tomu i u dalších vět. Neptal jsem se ani na pasportizaci, ani na to, zda  MOb v budoucnu  objedná evidenci stromů. Zajímaly mne počty a místa vysazených stromů na obecních pozemcích v Hrabové v  letech 2022 – 2024.

Možná, že se tímto „mlžením“ měla zakrýt skutečnost, že v uvedených letech nebyl vysazen (mimo Šídlovec) žádný nový strom.

Čtvrtek, 18. dubna 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma