Navigace: Vladimír Slavík > Nábor do Skauta pokračuje

Nábor do Skauta pokračuje

 

Kdo byl jednou skaut, zůstane skautem celý život. Složil jsem svůj  skautský slib ve  svých deseti letech  a dodnes se ho snažím dodržovat.  Také kde mohu, skautům pomohu. I dnes prostřednictím Hrabovských novin.

Připomínám mým čtenářům, že zítra, v pondělí  19. září,  se uskuteční u klubovny na ulici Příborská  (bývalá mateřská školka) od 16:00 do 17:30 hod. nábor dětí, které chodí do 1 – 9. třídy, do Skauta. Bližší informace u  Hany Mamčařové, předsedkyně Okresní rady Junáka  na tel. čísle 732 256 141  nebo e- mailem hana.mamcarova@skaut.cz.

 Předpokládám, že  zodpovědní rodiče  využijí této příležitost  a své děti přihlásí, a také je  seznámí  s významem a s historií skautingu.

Vyčítám  naší samosprávě (konkrétně členům komisí  pro děti a mládež), že za uplynulých 30 let nevyvinuli potřebnou iniciativu pro založení  skautského oddílu i v Hrabové. Stalo se tak  ne jejich zásluhou  až v roce 2021. Jsem pevně přesvědčen, že  hrabovští skauti se budou,  po dosažení dospělosti,  významně podílet  i na „řízení věcí veřejných“ v naší obci.

Vždyť ve skautském desateru je i věta „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným“.

18. 9. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma