Navigace: Vladimír Slavík > Náčelník Sokola Hrabové se popral v hospodě

Náčelník Sokola Hrabové se popral v hospodě

Stalo se to 13.2.1926 a celá záležitost se projednávala na členské schůzi Sokola Hrabové dne 20.2.1926. Zpráva o tom byla zapsána do kroniky Sokola Hrabové takto:

„Při maškarním plese DTJ v hostinci  u Stibora vyvolal výtržnost alkoholem rozjařený br. náčelník  Stibor Karel, ke  kterému  zavdal podnět odchod jeho milenky.  Požádal  pak o svolání  členské schůze cvičitelského sboru,  na které  oznámil, že v důsledku svého chování  nesokolského se vzdává náčelnictví  a navrhl  za náčelníka br. Hynka Bardka.

Br. starosta po  zahájení schůze uvedl, že se pohlíží  na spolek náš  sokolský ze všech stran okem žárlivým. Dobré naše počiny a zásluhy se zamlčují a chyby se zveličují.  Stávají se v jiných spolcích horší věci, a nemluví se o nich, a o této události se mluví všude a je vidět úsilí našich nepřátel by br. Stibor, o němž vědí jako o dobrém pracovníkovi, byl z vedoucího místa odvolán.

Když i  po delší debatě  trval br. Stibor na své demisi, a cvičitelský sbor ústy br. Josefa Závady  taktéž na svém usnesení,  byl zvolen náčelníkem  br. Hynek Bardek, který požádal si pomoci br. Stibora při nácviku sletových prostných, což tento také přislíbil.“

Tento text jsem objevil náhodou. Ve fondu Archivu města Ostravy je poměrně hodně materiálů, spojených s Hrabovou, a také  „Zápisník lazaretu Červeného kříže – Sboru dobrovolných hasičů Hrabové z roku 1914“. Nedopatřením je zde zařazen i výše uvedený zápis z roku 1926 s poznámkou že zápis je určen pro Sokolskou kroniku 1926.

Záhadou pro mne je  název hostince  „U Stibora“, kde došlo k tomuto incidentu.  Šlo asi o  tehdejšího nájemce tohoto jména. Mohl to být hostinec Karla Mišty, hostinec  „U Chlupatých“   nebo hostinec Turandtových.

Autorem zápisu  je pravděpodobně učitel Štěpán Němec, který patřil mezi aktivní členy Sokola. Škoda, že se  kronika  Sokola Hrabové, až na tento zápis, nezachovala. Možná, že se časem objeví a  zařadí do archivních fondů  Hrabové, uložených v městském archivu. Kronika Sokola Hrabové určitě existovala.

24. 7. 2021      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma