Navigace: Vladimír Slavík > Náklady na Hrabovské listy

Náklady na Hrabovské listy

 

O této záležitosti se v Hrabové diskutuje již dlouho. Údajně jsou nyní náklady na jejich přípravu, tisk a distribuci vyšší, jak v době, kdy jejich šéfredaktorem byl pan Mgr. Petr Žižka.

Uvedené náklady jsou každoročně zveřejňovány v „Závěrečném účtu“  MOb Hrabová  -  viz § 3349.

Údaje za roky 2019, 2020, 2021 jsou následující:

Rok 2019: Celkové náklady byly 409 068 Kč, vyšlo 6 čísel, průměrný  náklad na jedno byl  68 181 Kč.

Rok 2020: Celkové náklady byly 84 313 Kč, vyšlo 5 čísel, průměrný  naklad na jedno  byl 16 863 Kč.

Rok 2021: Celkové náklady byly 543 608 Kč, vyšlo 11 čísel, průměrný náklad na jedno byl 49 419 Kč.

Rok 2022: V rozpočtu je částka 569 000 Kč. Pokud vyjde 12 čísel, plánuje se s nákladem na 1 číslo ve výši  47 417 a na jeden výtisk (tiskne se 1800 ks)  26 Kč. Je to málo nebo hodně?  Odpovědět by měl Finanční výbor.

Pan Ing. Dvořák převzal funkci šéfredaktora  Hrabovských listů v září 2020 a následně vyšlo do konce roku pod jeho vedením  ještě  5 čísel.  

Taková jsou fakta, která potvrzují  názory některých občanů, že náklady na Hrabovské listy  jsou ve srovnání s dřívějškem nyní  nižší. Dříve cca 68 tis. Kč, nyní  cca 47 tis. Kč na jedno číslo. Rok 2020  byl pro Hrabovské listy nestandardním.  

 Složitější je to s hodnocením obsahové  úrovně Hrabovských listů. Podle mého názoru ve srovnání s okolními  radničními periodiky jsou na tom Hrabovské listy velmi dobře. Za závažný problém považuji neexistenci funkční redakční rady.

Snad se to po podzimních volbách zlepší a Hrabovské listy se stanou seriózním časopisem v očích všech obyvatel  Hrabové.

30. 5. 2022    V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma