Navigace: Vladimír Slavík > Náklady na místní časopisy

Náklady na místní časopisy

 

Myslím, že tato informace  je pro zdárný průběh výběrového řízení  budoucího šéfredaktora Hrabovských listů  poměrně důležitá. Jde o vysoce kvalifikovanou a časově  náročnou práci, která musí být odpovídajícím způsobem oceněna i finančně.  Otázka  je, v jaké výši.

Pro tyto účely  je vhodné zjistit, jak řeší  tento problém v širším okolí. Potřebné  údaje jsou k dispozici na webových stránkách příslušných relativně  srovnatelných městských obvodů a obcí.

Učinil jsem tento průzkum  a zjistil následující:

Nejvíce financí  věnují na své časopisy ve Vítkovicích a ve Vratimově,  a to  za 12 čísel (leden – prosinec)  cca  630 tis. Kč.  Výrazně levnější to mají ve Staré Bělé a v Mariánských Horách, kde 12 ročních 12 čísel je vyjde na 350 tis.Kč.

Šest čísel ročně vydávají v Polance n. Odrou za  260 tis. Kč, v Paskově za  245 tis. Kč  a v Nové Bělé  za pouhých  50 tis. Kč. 

 Ve všech případech jde o plánované náklady na rok 2020.  Pokud by to bylo potřebné, lze uskutečnit i rozsáhlejší a podrobnější průzkum včetně přepočtu dle počtu stránek a počtu výtisků.

Pochopitelně tyto údaje jsou  ovlivňovány i dalšími okolnostmi, ale přesto umožňují si vytvořit určitou rámcovou  představu o reálných možnostech při sjednávání příslušných smluv s tvůrci časopisu.  

Náklady na Hrabovské listy se pravidelně uvádí jak v ročních rozpočtech tak v Závěrečných účtech MOb Hrabová a každý, koho to zajímá, si je tam může dohledat.

23.8.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma