Navigace: Vladimír Slavík > Náš kontrolní výbor

Náš kontrolní výbor

Při čtení zákona o obcích si vždy uvědomuji, jak je tento zákon moudrý a jak málo se využívá v praxi. Konkrétně mám na mysli ustanovení o kontrolním výboru zastupitelstva. U nás nyní pracuje  tento výbor ve složení Bedřich Chlupatý (předseda), Jan Šumbera, Jan Skopal.

Podle zákona o obcích  může kontrolní výbor kontrolovat i činnost Rady, což je velice důležité.  Často vzniká dojem, že  Rada je všemocná a zastupitelstvo jen formálním shromážděním, které se čas od času sejde a  mimo jiné, tak pouze na okraj, „odsouhlasí“ činnost Rady za uplynulé období. Zastupitelé přitom možná  spoléhají na kontrolní výbor, že je upozorní na případné nedostatky v činnosti Rady.

Činnost Rady může kontrolní výbor sledovat především podle plnění  přijatých usnesení.  Tato usnesení  jsou zveřejňována  i na webových stránkách Hrabové. Při jejich čtení jsem si nemohl nevšimnout některých, které by si asi zasloužila větší pozornost kontrolního výboru.

Příkladně viz usnesení Rady č. 60/1321 z února 2017 ve kterém se píše, že Rada  bere na vědomí dopis ředitelky MŠ Klubíčko a doporučuje zadat technické posouzení objektu školky. Podle různých informací je budova školky v katastrofálním stavu.

Od té doby uplynul téměř rok, a nic se nestalo, kvalifikovaná revizní zpráva o technickém stavu školky stále neexistuje. A přitom ji považuji za velice významnou, může mít vliv na neodkladnost  stavby nové školky i na další osud tohoto objektu.  Nebudu zde popisovat současnou problematiku školky, všichni ji známe, ale mnohé by se ujasnilo a možná i urychlilo, kdyby předseda kontrolního výboru důsledněji kontroloval usnesení Rady a vyžadoval splnění i  tohoto usnesení.

To byl jen malý příklad „selhání“ činnosti kontrolního výboru, mohl bych uvést i několik dalších.

Příkladně z dfřívějších let pokládám za problematickou investici cca 4 mil. Kč do oprav komínů našich bytových domů na Šídlovci  (bez stavebního povolení  a následné kolaudace), problematickou akci revitalizace vnitrobloku na Šídlovci, „odklonění“ cca 600 tis. Kč z  veřejných peněz na soukromý účet bývalé úřednice MOb a možná i další akce, které by zasluhovaly zvýšenou pozornost kontrolního výboru.  Ze současné doby pak problematickou opravu propustku Ve Stromoví a příliš vysoké výdaje  (cca 10 mil. Kč) na provoz naší radnice, plánované na rok 2018. To jsou záležitosti, kterým by se měl kontrolní výbor (podle mého výkladu zákona o obcích) věnovat.  

Ale náš  kontrolní výbor by  mohl vyvinout více iniciativy i v jiných oblastech. Třeba  při prosazováni  snah o  tzv. otevřenou  radnici. Postupně s budováním systému zastupitelské demokracie požaduje veřejnost více  informací o různých výdajích,  které si platí ze svých daní.  Naše „radnice“ však  kráčí ve vyšlapaných kolejích a mnohé „choulostivé“ údaje nezveřejňuje.  

Uvedu to na usnesení  Rady č. 81/1869 ze  4.12.2017:  Rada souhlasí se stanovením měsíčních odměn z výkonu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva pro rok 2018 dle přiloženého návrhu.

Proč se tento návrh nezveřejnil? Pokládám tuto informaci za poměrně významnou. To proto, aby  občané byli informováni o odměnách, které by obdrželi v případě, že budou mít ambici kandidovat v blížících se volbách do nového zastupitelstva.

Dlouhodobě jsem přesvědčen, že tyto odměny  jsou značně podhodnoceny. V současném světě je nezbytné, aby schopní občané, ochotni se angažovat i ve veřejných funcích,  byli  patřičně oceněni i finančně. Na toto téma plánuji v Hrabovských novinách „speciální“ článek s názvem „Za dobrou práci dobrá odměna“.

26.1.2018   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma