Navigace: Vladimír Slavík > Náš soused - Obec Řepiště

Náš soused - Obec Řepiště

Je to zvláštní, že toho poměrně málo víme o sousední obci – Řepišti. Přitom jsme velmi blízcí sousedé, na jednom místě se dokonce naše katastry stýkají. Místo styku leží uprostřed řeky Ostravice cca 1 000 m jižně od Starého splavu.

Obec byla založena v době kolonizace na konci 13. století a původně se jmenovala Barutov.  První písemná  zmínka pochází z roku 1450, kdy byla v majetku těšínského knížete Bolka II.  Mívala zemědělský charakter, existoval zde velký hospodářský dvůr.  Byly zde i rybníky a dokonce v 15. století i pivovar.  Historickou památkou je dřevěný kostel sv. Michala Archanděla z  15. století. Ze sakrálních staveb jsou zde ještě tři kapličky a pět křížů, všechny velmi dobře udržované. Pečlivě jsou udržovány i další dvě pamětihodnosti, a to pozůstatky hrádku z 13. století a větrný mlýnek.  Východní část obce  má název Rakovec. Je zde několik desítek staveb a také známá restaurace Rakovec Bowling.  Na západním konci katastru, v blízkosti řeky Ostravice, je  odval bývalého dolu Paskov.

Obec byla  kdysi významnou pro své okolí výrobou cihel, střešních tašek, drenážních trubek a keramických květináčů. Původní ruční výroba ve zdejší cihelně  byla v roce 1930 nahrazena moderními stroji. Cihelna byla zrušena v roce 1996, tovární komín, významná dominanta obce, byl odstřelen 18. srpna 2009.  Dalším místem, známém v širokém okolí,  byla a stále je restaurace  Balkán na hranici  s Paskovem.

 Spojení s okolím zajišťují autobusové linky do  Vratimova, Ostravy, Frýdku Místku a nedaleká  železniční zastávka v Paskově. Okolo řeky Ostravice je na území obce vybudována cyklostezka, která navazuje na další regionální cyklostezky.

Obec má rozlohu 800 ha, z toho zaujímají lesy 263 ha, zahrady 107 ha a orná půda 235 ha. Zástavba je soustředěna v západní a střední části katastru.  Je zde 10 bytových domů, 604 rodinných domů, škola, školka, hospoda, pošta, ordinace lékaře, pěstitelská palírna a budova místního úřadu.  Počet obyvatel má rostoucí tendenci, v roce 2022 zde má trvalé bydliště 1891 osob.  

Na webových stránkách jsou informace o činnosti místní veřejné správy.  Zastupitelstvo je  patnáctičlenné, rada pětičlenná. Úřad je tvořen uvolněným starostou Rostislavem Kožušníkem a  uvolněnou místostarostkou Ing. Lucii Matuškovou. Úřednice M. K.  má v pracovní náplni administrativu a ohlašovnu, úřednice P. K.  je referentkou a ekonomkou. Funkce tajemníka úřadu zde neexistuje.

Obec hospodaří v letošním roce s rozpočtem 51 292 tis. Kč.  Hlavním úkolem pro nejbližší období je  výstavba nové Základní školy včetně návsi a nového centra obce.

Zajímavý je  obecní znak.  V levém modrém poli je zlatá řepa, v pravém modrém poli je zlatý vinný hrozen a v bílém trojúhelníku uprostřed je červený rak.  Pokud jde o bulvu řepy, souvisí to s názvem obce, pokud jde o raka říčního, tak ti se hojně vyskytovali v potoku v Rakovci. Ale kde se ve znaku obce Rakovec  vzaly  bobule révy vinné?

1. 5. 2023      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma