Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (1)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (1)

Milí čtenáři, mám pro Vás  následující zprávu. V minulých dnech jsem se Vám snažil přiblížit začátky  samosprávy v Hrabové. Pokládám toto období  za unikátní a neopakovatelné. Asi to byla náhoda, že „ ve stejnou dobu a na stejném místě“ se  setkali  v Hrabové  L. Staněk, J. Vogt a F. Bartoník.  Lidé, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a své schopnosti  potřebám této obce. Jejich zásluhou byla tehdy Hrabová respektována v širokém okolí.  Osobnosti těchto kvalit v současné Hrabové, bohužel, nenacházím.  Ale je  možné,  že  tyto osobnsti  existují mezi námi  i dńes, ale neumíme je vhodným způsobem oslovit. Možná, že k tomu svou troškou přispěji i já  svými články v Hrabovských novinách.

Seriál „Začátky samosprávy v Hrabové“ tímto ukončuji a budu pokračovat seriálem s názvem „Naše obec  v období před  1.sv. válkou“. Informace budu opět  čerpat  z archivních materiálů.

 Zasedání  obecního  výboru 16. června 1905.

-Josef Stibor z Řepišť má zájem o koupi obecního domu č. 16 včetně přilehlého pozemku. Obecní výbor si cení  tento dům  na 7 200 K.

-V nově zřízeném obchodě Kateřiny Vlčkové je nutno provést revizi množství  prodaných  lihových nápojů. Tímto úkolem se pověřuje p. Adámek, Lička  z  č. 30, Raška a Lička z č. 38.

-Obecní posel  Fr. Řeha žádá o  odměnu za pochůzky  v záležitostech školy, a to za každou pochůzku po jedné koruně.  Této žádosti bude vyhověno.

Zasedání  obecního  výboru  3. září 1905.

-Projednána resoluce „Všeobecného spolku dělnického“  z Vítkovic. Požaduje se, aby pro obce Hrabová a Hrabůvka byl zřízen nový zdravotní obvod s povinností  léčit všechny zde bydlící, kteří  si platí nemocenskou pokladnu.  Obecní výbor tuto resoluci podporuje a ukládá starostovi, aby zařídil vše potřebné.

-Majitel domku č. 14 Jan Lička se uchází o koupi obecní kovárny a nabízí 400 K. Situaci prověří  pan Nováček, Pajorek a  Kudělka a podají zprávu na příštím zasedání výboru.

Zasedání  obecního  výboru 30. září 1905.

-Jednáno o výnosu okr. hejtmanství, aby byl vyhlášen nedělní klid v místních obchodech. Po delším jednání usneseno, že by úplně stačil   prodej o nedělích a svátcích od šesté hodiny ranní do hodiny desáté.

-Obyvatelé Závodí  pro neschůdnost lávek  přes Ostravici posílají své děti do školy v Ratimově. Tato škola žádá školní poplatek na každého žáka 7 K 36 hal. Hrabová doposud  platila Ratimovu pouze 3 K 84 hal. Schváleno zaplatit chybějící obnos z obecní pokladny.

Zasedání obecního  výboru 15. října 1905.

-Projednána resoluce okr. hejtmanství k provedení oprav břehů na řece Ostravici. Na schůzi dne 18. října do Frýdku  delegován pan starosta.  Starosta nabádá výbor, aby opravy  břehů byly zahájeny okamžitě,  hrozí nebezpečí velkých škod. Jan Vogt nabízí okamžitou půjčku 1 000 K s úrokem 5 %. Nabídka přijata. Práce budou započaty na horním konci obce  na pozemcích gruntu č. 22.

-Obecni výbor stanovuje následující diety při povolování a kolaudaci staveb, a to pro každou místní úřední osobu od  1 K do  5 K a u přespolních do 30 K.

-Usneseno, aby do obecního domu č. 16 byl opatřen malý pecek, zařídí Lička z č. 38.

Komentář HN:  Dům č. 16, o který má zájem Josef Stibor z Řepišť, je na jižním konci obce, později v něm byl obchod p. Mikolajka. Jak a kdy přešel do majetku obce mi není známo.   Poprvé se ze zápisů obecního výboru také  dozvídám, že Hrabová  vlastní obecní kovárnu.  Má o ni zájem  Jan Lička, který za ni nabízí 400 K.  Jsem zvědav, jak to s  těmito nabídkami dopadne. Problematika lávek přes Ostravici a regulace břehů řeky  je jedna z velkých starostí tehdejší Hrabové.  Bude se to asi opakovaně projednávat  i na příštích  schůzích obecního výboru.

14.8.2020      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma