Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (10)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (10)

 

Zasedání obecního výboru 20.1.1907.

-Na programu bylo projednání obecních účtů za rok 1906, kostelních účtů, výloh na úpravu řeky Ostravice a účtů fondu chudinského. Zprávu podali revizoři účtů J. Vogt, Fr. Lička a Jos.Kudělka. Prohlásili, že provedli revizi veškerých účtů a shledali je správnými.  Pak čtena položka po položce a i členové  obecního výboru zkoumali k těmto položkám jednotlivé účty a stvrzenky.

Konečná bilance obecních účtů je následující: Veškeré příjmy činily 13 083,84 K, veškerá vydání 13 059,29 K. Nadbytek 24,55 K bude vřazen do příjmů za rok 1907.

Dále byly kontrolovány výdaje na úpravu řeky za období září-prosinec 1906. Celkové vydání bylo 3 256,29 K.

Obecní výbor bere na vědomí, že v místní raifaizence má obec tyto vkladní knížky: č. 43 s heslem „Na zaplacení hasičské věže“  s částkou 188,95 K, č. 11 s heslem „Chudinský fond“ s částkou 1 188,95 K a č. 9 s heslem „Fond na stavbu kostela“ s částkou 5 299,09 K.

Z fondu chudinského bylo v roce 1906 vyplaceno 424,87 K a přijato 365,39 K. U kostelních účtů zjištěno vydání 248,53 K.

Obecní a veškeré jiné účty byly obecním výborem schváleny.

-Z obce byl před časem vypovězen Fr. Nákelný. Podal odvolání až k c.k.  ministerstvu, ale toto  odvolání bylo zamítnuto. Jestli se do 3. dubna nevystěhuje, tak budiž násilně vyvezen za hranice obce.

-Doporučuje se žádost  na udělení licence pro dopravu osob mezi Hrabovou a Vítkovicemi,  kterou podala c.k. poštovní výpravkyně paní Rozalie Milada  Němcová.   Tato potřeba vzniká hlavně při dopravě osob v čas nepohody, a na prohlídky a ošetření do vítkovické nemocnice a i k jiným účelům.

-Stavební komisi se uděluje úkol  prošetřit žádost p. Marie Černé na odkup pozemku u silnice naproti hasičského skladiště. Budiž šetřena skutečná potřeba tak, aby obecní pozemek nebyl příliš zmenšen. Cena se stanovuje na 2 K za 1 m/2.

Komentář HN:  Opět obdivuji jednoduchost a účelnost postupů tehdejší samosprávy při řízení věcí veřejných, tentokrát finančních. Hlavním pokladníkem byl tehdy starosta, kterého kontrolovali revizoři účtů.  V dnešní době by tento princip neměl naději na úspěch. Tím nemíním pouze složitost a objem nynějších finančních operací, ale i jiné faktory. Míním tím také rozdílný přístup k veřejným funkcím tehdejších a současných zastupitelů. Tak na příklad mě velice překvapila skutečnost, že obecní výbor zasedal poměrně  často i v neděli. V dnešní době něco nemyslitelného.

30.8.2020     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma