Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (12)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (12)

Zasedání obecního výboru 9. května 1907.

Přítomno 11 členů, zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Jednáno o návozu štěrku na obecní cestu zvanou  „Horní Skotnice“. Představenstvo obce dalo tuto práci a její dražbu na dnešní den vyhlásiti. Pan starosta ohlašuje přítomným, že návozem se rozumí oprava uvedené cesty po celé její délce. Štěrk musí být  bez písku. Oprava musí být ukončena do 15. července 1907. Kdyby se tak nestalo, obec dá dovoz dokončiti jiným, a to i za vyšší cenu. Cenový rozdíl uhradí  původní nájemce. Maximální cena je 3 K za metr krychlový. Kontrolou dovozu je pověřen p.  Nováček.

 Na vyvolávací cenu 2 K se nikdo z přítomných nepřihlásil.  Dána tedy cena 3 K. První podání učinil p. Kudělka Josef. Když nikdo jiný tuto cenu nezvýšil, připadl dovoz p. Kudělkovi. Souhlas se všemi podmínkami stvrdil svým podpisem.

Komentář HN: Uvedený postup byl asi u  tehdejších veřejných zakázek běžný. Princip veřejné soutěže se používá dodnes. Rozdíl vidím  v přístupu zúčastněných. Naši předci preferovali  transparentnost a jednoduchost jednání.  Výherci veřejných soutěží se museli  snažit splnit včas a  kvalitně podmínky těchto smluv. V opačném případě by příště neměli šanci uspět.

Záhadou pro mne  je místní název opravované obecní cesty „Horní Skotnice“. Nikdy jsem o ní neslyšel. Pokud jde o štěrk, určitě se vozil z koryta řeky Ostravice. V té době byla těžba tohoto štěrku  prováděna místními nemajetnými obyvateli, a to  ve velkém rozsahu. Měli o něj zájem nejen soukromníci, ale i okolní stavební firmy. Štěrk se vybíral ze dna řeky lopatou a třídil  na sítech s různou velikostí  ok.  Pro opravu cesty byla optikální velikost říčních oblázků  cca 5-20 mm.  Na selský vůz bylo možno naložit  4 m/3.  Celková potřeba  na opravu cesty byla odhadnuta obecním výborem na 100 kubíků. Vítěz veřejné soutěže pan Josef Kudělka musel v korytě Ostravice naložit  25 fůr,  tyto odvézt, na obecní cestě složit, uhrabat a zhutnit. Jedna fůra si vyžádala nejméně 4 hodiny práce, celkem minimálně 100 hodin. Za to obdržel z obecní pokladny 300 K.  Z této částky musel zaplatit i těžaře štěrku. Nebyl to žádný velký kšeft, ale tehdy byla každá koruna dobrá.

1.9.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma