Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (13)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (13)

 

Zasedání obecního výboru 9. června 1907.

Přítomno 11 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Pan starosta předkládá k projednání návrh na vytvoření samostatného zdravotního obvodu z obcí Hrabová a Hrabůvka. Nutno se domluvit, kolik by obec  byla ochotna  za to zaplatit. Usneseno, že by  oddělení Hrabové od obvodu paskovského bylo přínosné. Co se týče příspěvku obce na lékaře, měla by být zachována  jeho dosavadní výše.

-K výnosu c.k. okr. hejtmanství o činnosti kominické usneseno, že obec si přeje zůstati při Vítkovicích. Obec si vyžaduje právo se vyjádřit k této záležitosti znovu  v případě ustavení nového kominického mistra, určeného pro Hrabovou.

-Obecní výbor se usnáší, aby Josef Hranický, mladík 17 letý, odsouzený pro žhářství, byl po odpykání trestu do pracovny dopraven, protože byl shledán pro pobyt v obci  Hrabová nebezpečným.

-Karel Olšanský sděluje, že Marie Řehová, která spadla v r. 1904 při stavbě školy z lešení a porouchala si zdraví, již není těžší práce schopná a žádá po obci pro sebe byt a vhodné zaměstnaní. Tuto záležitost projedná ústně s c.k. okr. hejtmanstvím pan starosta s tím, aby pro M. Řehovou bylo zpětně vyjednáno úrazové pojištění.

-Osobně byla panem starostou napomenuta pro kuplířství Johana, vdova po Fr. Řehovi,  a bylo jí pohroženo trestem, jestliže bude přistižena.

-Byly projednány aféry, které místní kooperator katolické církve, P. Th. Groca vyvolává v obecních a občanských záležitostech. Devíti hlasy z jedenácti přítomných bylo usneseno, aby byla podána na jednání uvedené osoby  stížnost a žádáno o  jeho přeložení. Z  jednání  obecního výboru pak předčasně odešel pan Fr. Lička  č. 38.

Komentář HN: Jednání obecního výboru nebylo vždy idylické. Ideální nebyl vztah ke katolické církvi. K činnosti některých jejich místních představitelů měli někteří členové obecního výboru výhrady. Rozdílné názory byly i v jiných oblastech. Také  rostoucí vliv  tehdy vzniklé politické strany sociálně demoktatické nebyl po chuti některým  členům tehdejšího obecního výboru.

2.9.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma