Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (14)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (14)

 

Zasedání obecního výboru 16. června 1907.

Přítomno 11 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Předmět jednání: Anonymní udání na starostu L. Staňka, místostarostu J. Vogta  a na člena obecního výboru nadučitele  Fr. Bartoníka. Hanopis, zaslaný na c.k. místodržitelství do Brna přečetl z pověření starosty pan Nováček.  C.k.  místodržitelství žádá obecní výbor o vyjádření ke vzneseným obviněním.

 Anonym sděluje, že v Hrabové již mnoho let pracuje trojice Staněk, Vogt, Bartoník  v neprospěch obce. Starosta se viní z liknavosti při  zabezpečovacích pracích na Ostravici, nadučitel Bartoník z toho, že odepřel stovce  rodičů  vyučování v němčině a všichni tři  z toho, že příznivcům německé školy jsou odmítány půjčky v místní rajfajzence a také z toho, že dal obecní  výbor vypracovat plány na obecní hospodu v ceně 14 tis. K a tato se nepostavila a že tyto tři osoby rozhodují bez obecního výboru a že konají pouze ve svůj osobní prospěch.

Následovala debata, ve které obecní výbor vyvracel tyto nepravdy, a to všemi jedenácti přítomnými. Písemným sepsáním odpovědi pro c.k. místodržitelství byli pověřeni J. Nováček, Fr. Pajorek a Jos. Kudělka. Výbor se usnáší, aby hanopis byl soudně ověřen a zahájeno pátrání po pisateli tohoto rukopisu.

Komentář HN: Nejen dnes, ale i v minulých dobách měla  místní samospráva  své oponenty. Motivy nespokojenců se příliš  od těch dnešních nelišily. V pozadí to byla ( a je i dnes) osobní nevraživost, závist a v neposlední řadě  peníze. V dobách monarchie k tomu navíc přistupovaly národnostní problémy mezi Čechy a Němci. Ty dnes již naštěstí neexistují.

Jsem zvědav, jak se tento spor bude vyvíjet. Vždyť byla citelně poškozena  dobrá pověst a čest nejenom této trojice, ale celého obecního výboru!

 Příslušné správní  orgány  místodržitelství moravského byly tehdy v Brně a místodržitelem byl Němec Karel Heinold, celým jménem Karl, svobodný pán von Heinold-Udynski.  Lze předpokládat, že tento úřad nebyl Čechům příliš nakloněn. 

Jiný je vztah  úřadů  k anonymům dříve a nyní. Dříve se prošetřovaly, nyní se hází do koše.  Dříve měli poškození snahu zjistit totožnost anonymů a pohnat je před soud. O to se v daném případě snaží i obecní výbor v Hrabové. Jsem zvědav, jak to dopadne. 

3.9.2020    V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma