Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (15)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (15)

 

Zasedání obecního výboru 17. července 1907.

Přítomno 10 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Pan starosta předložil účty z provedených vodních staveb na Ostravici od 20.4.1905 do současnosti. Na tyto stavby zapůjčil  pan starosta dle protokolární knihy celkem 9 138,37 K.  Místostarosta pan J. Vogt půjčil obci na tyto účely 3 000 K. Úroky p. Ludvíku  Staňkovi činily dle úmluvy s obcí 5 %, tj. 545,70 K.  Úroky p. Janu Vogtovi činily dle úmluvy s obcí 5 %, tj. 231,24 K.

Za povolení provádět vodní práce na soukromých pozemcích bylo zaplaceno panu Janu Chlupatému 163,79 K, panu Fr. Ličkovi z č. 30 131,52 K, Ratimovské továrně 98,50 K a dědicům po Břenkovi 25,70 K. Od   Zemského výboru bylo  přijato 6 000 K,  místodržitelstvím bylo   slíbeno 6000 K. Celkový příjem (včetně toho slíbeného)  je 12 000 K.

Vodní stavby na Ostravici si doposud vyžádaly částku 13 334,82 K.  Rozdíl mezi vydanou částkou a příjmem je 1 334,82 K. Tento schodek se uhradí z obnosu 1 500 K, který poskytly pro tyto práce Vítkovické železárny. Obecní výbor bez výhrad  tyto účty schvaluje.

-Magdaleně Vlčkové, pobývající se svými dětmi v obecní nemocnici se povoluje podpora 10 K  z důvodu nemoci jejího dítěte.

-Obecní výbor bere na vědomí žádost sl. Barbory Martinové o místo učitelky na zdejší škole a tuto  žádost jednomyslně doporučuje.

-Obecní výbor schvaluje zřízení pobočky při II. třídě zdejší školy, která je již dlouho v plánu.

Komentář HN: Způsob vedení obecních financí  byl před cca 100 lety zcela zvláštní. Vše bylo založeno na důvěryhodnosti starosty (který byl zároveň pokladníkem)  a na důslednosti těch, kteří prováděli  kontrolu účtů. V současné době je nepředstavitelná představa, že by starosta půjčoval své peníze na urychlení realizace významných  veřejných zakázek.

 Z uvedených údajů je zřejmé, že úprava břehů a koryta Ostravice byla velmi nákladnou akcí. Koryto řeky se napřimovalo a  nové břehy se zpevňovaly.   Bylo nutno přemístit značné objemy zeminy a na několika místech vytvořit nové  koryto. Finančně pomohla i Vratimovská celulozka a Vítkovické železárny. Škoda, že se nezachovalo o této technicky i organizačně  náročné stavbě více informací.

4.9.2020     V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma