Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (16)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (16)

 

Zasedání obecního výboru 25. srpna 1907.

Přítomno 9 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Starosta informuje o zprávě ze zemědělsko-technického úřadu Zemského výboru, ve které se uvádí, že za příčinou melioračních a odvodňovacích prací budu v Hrabové provedena potřebná měření, a to zemským stavebním inženýrem Janem Bažantem.

-Bylo jednáno o  výnosu Zemského výboru, aby na obecní dluhy u soukromých osob nebo u peněžních ústavů byly činěny zápůjčky u Zemědělské banky moravské v Brně s 5 % úrokem a dlouhou dobou splacení. Usneseno, aby bylo půjčeno 17 000 K na dobu 40 let a bylo tak možno splatiti všechny současné dluhy.

-Provedena volba dvou členů výboru do komise pro klasifikaci koní. Zvoleni byli Jan Vogt a Josef Nováček.

-Vzat na vědomí dopis silničního výboru Moravsko-ostravského ve kterém se sděluje, že silnice z Hrabové do Nové Bělé může býti vystavěna až v roce 1912.

-Přednosta cejchovního výboru z Mor.Ostravy žádá o zaslání zprávy, zda je v Hrabové potřeba kontroly měr a vah úředním cejchmistrem. Ke zmenšení výloh se sestavuje cestovní rozvrh cejchmistra. Usneseno, aby se Hrabová podřídila cestovnímu pořádku, aby se výlohy na cejchování snížily.

-Obecní výbor se usnáší, aby  Zemskému  výboru  ke schválení byla zaslána výše poplatků při komisionálních jednáních stavební komise u majitelů staveb.

Komentář HN: Ze způsobu projednávání úředních  záležitostí vyplývá, že nadřízeným orgánem obcí  ve věcech úředních bylo okresní hejtmanství a  Zemský výbor. Ve kterém  městě měl své sídlo, to se mi prozatím nepodařilo  zjistit.  Pravděpodobně v Novém Jičíně, Příboře  nebo v Olomouci. S Zemským výborem se projednávaly  složitější záležitosti, ty běžné se řešily ve spolupráci s okresním hejtmanstvím, které mělo sídlo v Mor. Ostravě.

5.9.2020       V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma