Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (17)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (17)

 

Zasedání obecního výboru 15. září 1907.

-Pan starosta sděluje, že z okr. archivu v Brně je  možno si objednat katastrální mapu Hrabové. Usneseno objednat mapu malovanou na tuhých listech za 70 K a parcelní mapu s novou metrickou mírou i se starou dolnorakouskouskou za  82 K. Tyto  mapy se z kanceláře starosty půjčovati nesmí. Pouze ve výjimečných případech smí starosta mapu zapůjčit, ale dozor nad ní osobně převezme alespoň jeden člen obecního výboru.

-Usneseno, aby veškeří majitelé  hraničních pozemků při příkopu „Sif“ byli vyzváni k jeho prohloubení, a to i ti, kteří hloubili i vloni. Dohledem nad hloubením bude mít p. Adámek a p. Kudělka. Práce se musí vykonat do konce října. Příslušné nařízení vydá p. starosta. Mostek u příkopu při silnici opraví p. Sýkora Jan dle příslušných předpisů.

-Vzato na vědomí, že p. starosta odepřel  učiteli německé soukromé školy R. Hankovi dát vybubnovat zápis do německé školy bubnem z té příčiny, že obecní buben se  nemá používat pro soukromé účely. Postup starosty jednohlasně schválen.

Komentář HN: Je velká škoda, že mapy Hrabové, objednané v roce 1907 se nezachovaly do dnešních dnů.  Překvapující je jejich vysoká cena. Pokud jde o „německou“ školu, tak tyto snahy naráží na tuhý odpor obecního výboru a především starosty. Není divu, Ludvík Staněk byl velkým vlastencem. Spolupracoval při zakládání Národního domu v  Mor. Ostravě a Českého domu ve Vítkovicích. Stejného smyšlení byli i ostatní členové obecního výboru.  

6.9.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma