Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (18)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (18)

 

Zasedání obecního výboru 22. září 1907.

Přítomno 9 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Člen obecní rady Fr. Pajorek  jakožto poručník  dětí po zemřelém Rud. Držonkovi,  seznámil přítomné se smutným stavem těchto dětí. Jejich matka, Klára Držonková, není schopna řídit sebe, neřkuli  své děti. Tyto z nedostatku oděvu a čistoty nechodí do školy. Jelikož je nebezpečí, že jmenovaná  upadne do dluhů, usneseno vše oznámit soudu s požadavkem, aby  Klára Držonková  byla dána pod opatrovnictví. Jednáním se soudem je pověřen pan starosta.

-Pan Jos. Nováček a pan Fr. Lička oznámili, že jsou řeči o tom, že obecní výbor se zavázal na náklady obce opravit vodní stav hrabovského mlýna. Pan starosta obecnímu výboru sdělil, že obec s tím nemá nic společného. Usneseno, aby ten, kdo tyto řeči šíří,  byl zjištěn a soudně stíhán pro urážku obecního výboru.

Komentář HN: I na této schůzi obecního výboru byl projednáván závažný sociální problém. V současné moderní době si Hrabová pro řešení sociálních případů platí početné úřednictvo a zastupitelstvo se sociálními problémy občanů nezabývá. Mimo jiné to neumožňuje ani současná legislativa. Je to dobře nebo špatně?

7.9.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma