Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (19)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (19)

 

Zasedání obecního výboru 20. října 1907.

Přítomno 11 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Pan starosta informuje výbor, že včera večer byla k němu dovezena z ostravské nemocnice Františka Volná, na nohy nemocná, aby byla v obci opatrována. Na výbor se dostavil její syn Klement Velký a domluveno bylo, že nemocná bude ponechána v obecní nemocnici a ošetřovat jí bude Moravcová. Přítomný  Klement Velký se zavazuje, že po dobu tří měsíců bude hradit polovinu vzniklých nákladů.

-Obecní výbor se usnáší, že u nastávajících voleb do obecního zastupitelstva bude voleno z každého sboru voličského 6 členů a 3 náhradníci. Volby se uskuteční 27. října 1907 za přítomnosti volebního komisaře s okr. hejtmanství.

-Na opravu obecních cest udělil okr. silniční výbor Hrabové subvenci 200 K.  Účty z provedených prací prověřili revizoři p. Fr. Lička, Fr. Raška a  Fr. Bartoník a shledali vše v pořádku. Skutečné náklady, které starosta s obecní pokladny vydal, byly 203,03 K.

-Obecní výbor se usnáší, aby technickým znalcem při jednáních obecní komise stavební byl p. Josef Navrátil, stavitel ze Zábřehu. Odměna bude poskytnuta podle sazeb, schválených Zemským výborem.

-Zemský výbor povoluje obci na její žádost požádat u Zemědělské banky v Brně o půjčku 1 700 K.

-Obecní výbor souhlasí s opravou děravé dřevěné podlahy na lávce přes Ostravici.

Komentář HN:  Opět se projednával akutní sociální případ, a to  Františky Volné. Ostravská nemocnice měla u propuštěných pacientů jednoduché řečení: odvezli je k příslušnému starostovi, a ten se musel  o ně postarat.

Při četbě těchto zápisů si uvědomuji, že tehdejší systém veřejné správy byl propracován do všech detailů a fungoval celkem dobře. Základem  toho dobrého fungování však byli schopní lidé v obecním výboru, především starosta. A pan Ludvík Staněk takovým schopným starostou určitě byl.

8.9.2020        V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma