Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (2)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (2)

Zasedání obecního výboru 12. listopadu 1905.

-Přijata výpověď  S. Turadta v záležitosti  pronájmu obchodu v obecním domě č. 16. O nájem se uchází manželka Tisovského a L. Marek. Jednáními  s nimi se pověřují p. Nováček, Vogt a Olšanský. Přednost bude dána výhodnější nabídce.

-Projednán rozpočet školy pro rok 1906. Vydání bude 9 013 K, příjmy ze školních poplatků a z  dalších dotací  4 354 K. Nedostává se 4 657 K. Daní pro rok 1905 bylo 7 526 K, nutno tedy tento schodek uhradit přirážkou 62 %. Starostovi se ukládá, aby tento návrh projednal u Zemského výboru.

-Za čestné občany Hrabové prohlášeni pánové Jan Vogt, Josef  Kudělka, Josef Nováček, Fr. Adámek, Fr. Pajorek, Jan Janša, Jan Chlupatý z č. 33, Viktor Olšanský a a Josef Sobota z č. 22.

-Usneseno věnovat  na Mikulášskou zábavu pro chudé děti  obnos 150 K. Za obecní výbor se zúčastní p. Kudělka, Nováček a Pajorek.

- Starostou přebrána  a J.  Vogtem  hotově složena  půjčka  ve výši 1 000 K na regulaci řeky Ostravice.

Protokol z  19. listopadu 1905.

-Paní Julie Marková najímá obchod v obecním domě č. 16 za roční nájemné 320 K. Nájem se bude platit měsíčně napřed (26 K 67 hal.) Doba výpovědi jest stanovena na čtyři měsíce napřed.

Zasedání obecního výboru 1. prosince 1905.

-Daň z lihových nápojů pro rok 1906 se  po dohodě s prodejci a s výčepníky určuje takto: Rozehnal 250 K,  Černý 420 K, Lipina 200 K, Chudý 150 K, Marek 80 K, Řeha  300 K, Kubica 60 K, Vlček 80 K, Němčanský 250 K. Thuradt žádá platit daň dle režije (podle prodaného množství).

-Ujednáno, aby dovozce uhlí do obou škol byl určován ve veřejné  dražbě dle nejlepší ceny. Dohlížet na to bude pan Inocenc Raška.

Zasedání obecního výboru  3. prosince 1905.

-Jednáno o zavezení hliníku u nové školní budovy. Dospodu možno navézt škváru, ale povrch musí mít tolik ornice, aby  při orání se nenaráželo pluhem na oškvary nebo kamení.  Nájemce zavážení musí na jaře,  až  návoz slehne, vyrovnat tento pozemek do okolní úrovně. Vyvolací cena stanovena na 160 K. Kontrolou í se ustanovuje pan Fr. Pajorek.  Zavážení najato od p. Jos. Kudělky za 159 K.

-Zemský inženýr Fr. Šlemec  zavítá do naší obce za účelem prohlídky břehů Ostravice. Na základě této prohlídky bude stanoven finanční náklad na nutné úpravy břehů.

Komentář HN:  Každoroční  udělování „čestného občanství“ bylo  tehdy velmi důležité. Občané s tímto titulem získali volební právo bez ohledu na výši placené daně. Příkladná je rychlost, se kterou se tehdy řešily  různé problémy.  Třeba likvidace hliníku vedle nové školy. Pro vysvětlení: “hliník“ je jáma, vzniklá těžbou hlíny. V nynější době by bylo nutno vypracovat projekt a vést stavební nebo vodoprávní  řízení. V roce 1905 to vše vyřídilo operativně  na zasedání obecního výboru a celkovou zodpovědnost za splnění  úkolu převzal  pan  Fr. Pajorek.  Člověk se základním vzděláním, ale s bohatými životními skušenostmi a s  přirozenou inteligenci  si dovedl poradit i likvidaci "hliníku". Delegace různých úkolů na jednotlivé členy obecní rady se mi jeví jako inspirativní  i pro současnou dobu.

15.8.2020    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma