Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (20)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (20)

 

Zasedání obecního výboru 30. prosince 1907.

Přítomno 11 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

Dne 27. října proběhly v Hrabové volby do obecního výboru  pro další  volební období. Protože výsledky doposud nebyly oficilně vyhlášeny, schází se obecní výbor ještě  v původní sestavě, aby projednal následující záležitosti:

-Jednáno  o dávkách z lihovin pro rok 1908.  Pan Němčanský souhlasí s dávkou 300 K, pan Lipina – 250 K, pan Rozehnal – 200 K, paní Vlčková – 80 K, pan Pan Rozehnal – 200 K, paní Vlčková – 80 K, pan Süsser – 425 K, pan  Marek – 60 K, pan Řeha ze Závodí – 200 K, pan Toppel – 140 K, pan Turadt – 400 K, paní Černá 250 K, celkem tyto dávky činí 2 285 K.

-Obecní výbor prozkoumal obecní  rozpočet pro rok 1908 a stanovil vydání ve výši 8 224 K a příjmy ve výši 4 328 K. Schodek 3 859 K bude uhrazen přirážkou k daním ve výši 52 %.

-Usneseno, že silvestrovská  taneční zábava u Süssera nebude povolena.

Komentář HN: Zajímavá je struktura tehdejšího  obecního rozpočtu. Tvoří ho  majetková daň místních obyvatel, daň z lihovin a  účelové dotace ze zemských a okresních zdrojů. Schodek  rozpočtu je hrazen zvýšením místních majetkových daní.

 O příčinách zákazu silvestrovské zábavy u Süssera můžeme jen spekulovat. Kloním se k názoru, že  jsou to důvody politické. Jde o řevnivost mezi  stranou sociálně demokratickou  a jejími odpůrci. Konkurenční silvestrovské  zábavy se konaly v hostinci „U Lípy“,  v hospodě pana Turadta a možná i v dalších. Hostinec pana Süssera byl základnou sociálních demokratů.

9.9.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma