Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (21)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (21)

 

Zasedání obecního výboru 19. ledna 1908.

Přítomno 18 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

Nové, osmnáctičlenné  zastupitelstvo, zvolené na konci minulého roku,  přikročilo k volbě starosty a šestičlenného představenstva.

Za starostu byl opět zvolen pan Ludvík Staněk, do představenstva  Jan Chlupatý, rolník z č. 33, Fr. Lyčka, rolník z č. 30, Josef Kudělka, rolník z č. 45, Fr. Pajorek, domkář z č. 102, Fr. Lička, domkář z č. 40 a Jan Fýrek, domkář z č. 107-Závodí.

-Volba  zástupců obce do místní školní rady: Fr. Lyčka z č. 30, Fr. Lička z č. 40. Ve funkcích ve školní radě  nadále pokračují J. Vogt a Fr. Pajorek.

-Magdaleně Vlčkové bude po dobu tří měsíců poskytnuta podpora 20 K.

-Domovské právo uděleno T. Tománkovi, J. Kročkovi, Fr. Sýkorovi, O. Vojtovičovi a Fr. Kaločovi.

- Dohodnuto, že nadále nebude vypláceno duchovnímu správci měsíčně 28 K, protože jeho jednání není v souladu s názory zastupitelstva a nemá jeho důvěru.

Komentář HN: Mimo starostu a uvedené radní se této schůze zúčastnili:  Fr. Bartoník, J. Vogt, Š. Němec, Fr. Kaloč, K. Olšanský, K. Gerold, Václav Kubík. I. Raška a A. Rusňok. Nedostavili se tři nedávno zvoleni zastipitele.  Také přemýšlím o tom, proč do představenstva obce nebyli zvoleni pan nadučitel  František Bartoník a pan  mlynář Jan Vogt. 

10.9.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma