Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (22)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (22)

 Zasedání obecního  výboru 2. února 1908. 

Přítomno 16 zastupitelů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Na programu jednání  je zřízení sirotční rady. Usneseno, aby do této rady byl zvolen jeden občan z horního, jeden z dolního konce obce a jeden ze Závodí. Následně  byli zvoleni tito: Gerold  Karel, Vogt Jan a Frýdek Fr.

- Pan starosta informuje o výnosu c.k. poručnického soudu, že Eduard Džonka byl dán do vyučení řemesla obuvnického.

- Obecní  výbor se usnáší, aby na oslavy šedesatiletého výročí panování J.V. císaře Františka Josefa bylo věnováno z obecních prostředků 200 K na zřízení místní knihovny. Usneseno dále, aby místním knihovníkem  a správcem knihovny byl jmenován pan nadučitel Fr. Bartoník.

-Radní pan Fr. Lička z č. 40  s kládá svou funkci z důvodu nedostatku volného času. Obecní výbor to bere na vědomní a volí za radního pana Jana Vogta.

-Zemský výbor nařizuje obci, aby byl zakoupen druhý plemenný býk. Pokud se tak nestane, hrozí obci pokuta.

-Obecní výbor se usnáší na podpoře nového zdravotnického obvodu  Hrabová a Hrabůvka. Pro tento účel se z obecního rozpočtu uvolňuje příspěvek 400 K.

Obecní výbor se  usnáší jmenovat čestným občanem Hrabové bývalého ministra dr. Pacala  za jeho zásluhy, prokázané naší obci.

Komentář HN:  Po nedávných volbách se vše vrací do normálu. Celkem se nic nezměnilo. Jsem zvědav na události, které přinese rok 1908.

11.9.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma