Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (24)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (24)

 

Zasedání obecního výboru 12. dubna 1908.

Přítomno 16 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Pan starosta předkládá k nahlédnutí mapu obce Hrabové a mapu parcelní, objednanou v roce 1907 u Zemského archivu v Brně. Vytýká se nesprávnost názvů Zlin, Závody, Bezdak a další. V parcelní mapě se dává přednost názvům německým před českými. I zde jsou nepřesná jména, např. „Chlupaty“. Usneseno, aby tyto výtky byly sděleny  c.k.  Zemskému výboru. Aby okraje map nebyly brzy ohmatány, uloženo p. Fr. Bartoníkovi tyto podlepiti plátěným voskovým papírem.

-Domovské právo uděleno Karlu Rozehnalovi, Ant. Peterkovi, Ant. Kolichovi, Jos. Najzarovi a Karlu Borovcovi. Všichni jsou důvěryhodní a  bydlí v Hrabové déle jak 10 let.

-Sdělen výnos  c.k.  místodržitelství, že žádost o udělení subvence na stavbu nového kostela se zamítá, a to pro neshodu mezi Hrabovou a Hrabůvkou o místě stavby  kostela a o jeho slohu. Požadovaný barokní  sloh je příliš drahý.

-Usneseno, aby byly vyrozuměny následující osoby o nutnosti vysypat štěrkem cestu ke mlýnu. Jsou to:  Hranický Alois č. 52, Lička Rudolf č. 54, Chlupatý Josef č. 52, Chlupatý Karel, Velkostatek Paskov a majitel mlýna,  Vítkovické železárny. Potřebný počet fůr štěrku  určí na místě komise ve složení: p. starosta, p. Vogt, p. Kudělka.

-Usneseno, aby Českému domu ve Vítkovicích byl udělen dar 50 K, a to z příčiny jeho bojkotu ze strany Němců.

-Vdově Františce Tesaříkové z č. 99, příslušné do Dobré u Frýdku, v důsledku jejího onemocnění bude  zajištěn převoz  (bude-li si to přát) do domovské obce.

-Na návrh p. Fr. Fýrka ze Závodí se schvaluje roční poplatek pro školu v Ratimově ve výši 3 K 84 hal. za každé hrabovské  dítko, které bude navštěvovat školu v Ratimově.

Komentář HN:  Problematika stavby nového kostela je poučná i pro dnešek. Tím míním  neúspěchy v oblasti  finančních  dotací. Představitelé Hrabové to neuměli ani kdysi a jsou neúspěšní i dnes.  Podrobnosti o komplikacích  při stavbě nového kostela  jsem popsal v  článku v HN  13.5.1915. Zájemcům o tuto problematiku je  tento článek stále k dispozici.

13.9.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma