Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (25)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (25)

Zasedání obecního výboru 3. května 1908.

Přítomno 14 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Jan Piskoř koupil od obce pozemek  za 112 K. Následně byly zjištěny chyby v rozměrech tohoto pozemku a  Jan Piskoř měl správně  zaplatit 127 K. Usneseno, aby tento  pozemek znovu proměřil evidenční geometr, a to na náklady obce.

-Pro rok 1907 bylo obecním výborem uloženo p. Marii Černé zaplatit výčepní poplatek 350 K. Ona však tvrdí, že zápis je chybný a uvolila se k poplatku pouze  325 K. Prověřením tohoto sporu byl pověřen p. Olšanský Jan.

-Jednáno o budově obecní kovárny č. 116. Usneseno, aby tako kovárna byla zrušena pro její zchátralost. Jedna kovárna obci stačí. Dražba budovy obecní kovárny sjednána na 10. května 1908 v pět hodin odpoledne.

-Do schůze se dostavil hrobař Fr. Řeha.  Ohlásil, že při kopání hrobů naráží na ještě masité a hnijící mrtvoly. Pro nedostatek místa nemá kde kopat. V létě se rozšiřuje velký zápach z výtoků vody ve školním dvoře a v odtoku do Ščučí. Usneseno, aby starosta nutnost nového hřbitova zdůvodnil u c.k. okresního hejtmanství. Pro hledání nového místa ustavil obecní výbor zvláštní  komisi.  

Komentář HN: Opětovný obdiv nad pracovním nasazením  tehdejších zastupitelů. Mám oprávněné obavy, že ti současní toho   nejsou schopni. Problém asi spočívá v tehdejším a současném vnímání zodpovědnosti  za přijatou veřejnou  funkci. Dříve to byla vysloveně záležitost prestižní, dnes je to možná u mnohých především záležitost finanční. 

15.9.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma