Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (26)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (26)

 

Zasedání obecního výboru  dne 17. května 1908

Přítomno 18 členů, zapisoval p. naduč. František Bartoník.

-Pro nový hřbitov vybrala  určená komise tři možná  místa:

1. Obecní pozemek na dolním konci obce při gruntu č. 46.

2. Pozemek Kláry Držonkové v místě zvaném „Na Břehu“.

3. Pozemek vedle starého hřbitova.

Po delší debatě bylo usneseno, aby nový hřbitov byl vybudován při cestě vedle starého hřbitova, ale jen pro Hrabovou. Hrabůvka  si bude muset zřídit hřbitov vlastní. Nové pohřebiště bude drenážemi náležitě odvodněno a terén vyvýšen. Jeho délka u staré rybniční hráze bude 40 m, šířka  podél plotu při cestě do kostela 30 m.  K prohlídce tohoto pozemku bude pozván okr. lékař, aby posoudil jeho vhodnost.

-Usneseno, aby budova obecní kovárny, určené ke zbourání, byla prodána za 100 K Františku Dordovi. Pozemek zůstane v majetku obce.

-Funkci nočního hlídače bude vykonávat obecní policist Fr. Řeha. Za to mu bude placeno měsíčně 14 K.  Za dopadení zloděje dostane příplatek. Bude mu zakoupena zbraň – revolver. Obchůzky bude vykonávat od desáté  hodiny večer do třetí hodiny ranní.

-Paní Marii Černé bude ukončen nájem obecního pozemku.  Platí  neochotně a s velkým zpožděním.

Komentář HN:  Hřbitov u kostelíka sloužil odjakživa jak pro Hrabovou tak pro  Hrabůvku. Vedle prostorových zde existovaly i problémy hygienické. Rozhodnutí obecní rady ze dne 13. května 1908  má svou logiku, bylo obtížné si představit nový hřbitov daleko od kostela.  Místo věčného odpočinku v blízkosti Chrámu Páně bylo  pro tehdejší věřící velmi důležité. Ale události se vyvinuly jinak a nakonec se realizovala alternativa č. 2. Pokud jde o alternativu č. 1, tak šlo o pozemek Augustina Míčka v blízkosti odbočky ul.   Jezdiště  z  ul.  Paskovská.

16.9.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma